Skip to main content

Ny bok från Stockholmia förlag: Vällingbyporträtt. Elva berättelser

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2017 14:47 CET

Laine Wåhlin, maj 2010. Foto Anna Ulfstrand, Stadsmuseet

Boksläpp med föredrag av författaren på Vällingby bibliotek, 21 januari kl. 14-15.

I denna bok berättar 17 personer i elva hushåll om liv och vardag, om relationer och intressen, om bakgrund och framtidsförhoppningar. De intervjuade personerna bor alla i Vällingby. De flesta av dem bor i den för stadsdelen typiska trevåningshusen draperade runt en gård, några i radhus och några i höghus. Gemensamt är också att de lever på just de adresser där liknande intervjuer gjordes 1957, för nu 60 år sedan. Här ligger också bakgrunden till denna bok.

Intervjuaren den gången hetter Börje Hanssen. Han var en framsynt forskare som kombinerade perspektiv och metoder från olika akademiska discipliner. Det var ingen slump att han sökte sig till Vällingby. Stadsdelen hade invigts bara tre år tidigare, och i det moderna landet Sverige ansågs den vara något av modernitetens utpost. Delegationer från både när och fjärran besökte den i studiesyfte.

I de intervjuer som forskaren Börje Hanssen gjorde ställdes mycket vardagsrelaterade frågor, frågor som ligger nära det intresse för vardagligt liv och samtidsdokumentation som många av vår tids museer har. År 2010 upprepade Stadsmuseet i Stockholm därför intervjuerna - inte med samma personer, men väl med samma teman och utgående från samma boendeformer.

Tonvikten i denna bok ligger på 2010 års intervjuer utförda av Stadsmuseets etnolog och forskare Bo Larsson. I egen person skildrar de medverkande sina liv och hur det är att bo i Vällingby. I slutet av boken relateras deras berättelser till de äldre frågesamtalen. Vad som framkommer är inte en dramatiserad berättelse, men väl en spännande och konkret redogörelse för ett antal individers tankar om liv och vardag, om relationer och intressen, om bakgrund och framtidsförhoppningar i ett specifikt samhälle, Vällingby, år 2010.

Om de hushåll som intervjuades 1957 var mycket likartade, så varierar levnadsbetingelserna för 2010 års intervjupersoner stort.

Boken Vällingbyporträtt ges ut i essä-serien och laddas ned gratis från hemsidan.

Kontakt med författaren:

Bo Larsson, mobil: 076-123 15 71, bo.larsson@stockholm.se

Övriga frågor: Anna Brodow Inzaina, mobil: 076-123 16 02, anna.brodow.inzaina@stockholm.se

Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia är en avdelning inom Stockholms stads kulturförvaltning. Verksamheterna berättar Stockholms och stockholmarnas historia och agerar experter inom kulturmiljövården i Stockholm.