Skip to main content

Rebecka Lennartsson ny forskningsledare för Stockholmia

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 15:32 CEST

Rebecka Lennartsson tillträder som forskningsledare för verksamheten Stockholmia inom Stadsmuseet i Stockholm. Med tjänsten får hon ansvar för utgivning av böcker om Stockholm, leda forskning om stadens historia och samtid samt arrangera samtal och seminarier.

[Se gärna filmen kopplad till pressmeddelandet  på denna sida]

”Vi kommer att i ännu högre grad genom olika seminarier och publika evenemang att lyfta fram ny kunskap om Stockholm och jag är glad att kunna välkomna Stockholmias första kvinnliga forskningsledare”, säger Ann-Charlotte Backlund, stadsantikvarie och chef för Stadsmuseet.

”Jag vill att Stockholmia ska vara en stark, obunden och kreativ forskningsmiljö med uppdrag att initiera, stödja och sprida kunskap om Stockholm nationellt och internationellt”, säger Rebecka Lennartsson. ”Vi vill fungera som en plattform för möten mellan forskare, politiker, näringsliv och medborgare kring angelägna urbanfrågor. Stadens eget förlag strävar efter en tidlös, hållbar utgivning med hög kvalitet i både form och innehåll, känd både inom och utom Sverige, inom och utom akademin.”

Utöver akademiska publikationer har Rebecka Lennartsson skrivit populärvetenskapliga artiklar och medverkat i bl a SVT:s ”Historieätarna”, ”Vem tror du att du är?” och utbildningsradions TV-serie ”Max historia”.

Stockholmia har i sin förlagsverksamhet sedan 1994 men har i sin forskningsverksamhet givit ut publikationer sedan 1941. Idag ger förlaget ut vetenskapliga böcker inom en mängd områden, som stadsplanering, historia och samhälle, alla med staden som tema. Stockholmia samarbetar tätt med andra forskningsinstitutioner och organisationer.

Forskningsinriktning

Rebecka Lennartssons avhandling ”Malaria Urbana” (2001) handlar om den reglementerade prostitutionen i 1800-talets Stockholm. Frågor om urbanitet, modernitet, kön, makt och sexualitet präglar Lennartssons forskning. Förbindelser mellan stadsplanering och den urbana erfarenheten, mellan visioner och levt liv intresserar henne särskilt, liksom marginaliserade gruppers och individers platstagande i Stockholm. I Lennartssons senaste forskningsprojekt har hon undersökt den kommersiella sexualiteten i 1700-talets Stockholm. Resultatet kommer att redovisas i en bok. Ambitionen att nå utanför en snäv akademisk krets med forskningens resultat genomsyrar hennes arbete.

Examina

-Docent i etnologi 14 december 2010, Uppsala universitet.

-Fil dr i etnologi 15 februari 2002 vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet. Avhandlingens titel: Malaria urbana. Om byråflickan Anna Johannesdotter och prostitutionen i Stockholm kring 1900 (Symposion 2001). Handledare: Prof. Gösta Arvastson.

Anställningar och meriter 2014–2005

- Fr o m 1 april 2013. 60 % vikariat för Anders Gullberg, chef över Stockholmsforskningen och Stockholmia förlag.

- Fr o m april 2010 forskare vid Dokumentationsenheten på Stadsmuseet.

- I 2009 år sökomgång tilldelades Lennartsson forskningsmedel från VR för ett projekt om sexhandel i 1700-talets Stockholm.

- 2014: Medlem i Sigtuna kommuns forsknings- och expertråd.

- 2014: Ledamot i Föreningen för folkbildningsforsknings styrelse.

- November 2013: Sakkunnig vid tillsättande av post-doc, SU.

- December 2012: Slutseminarieopponent på Beate Feldmanns avhandling.

- November 2012: Ingick i betygskommittén vid Klas Rambergs disputation.

-Februari 2008 tilldelades Lennartsson svenska humanistiska förbundets pris för ”lovvärt intellektuellt arbete i sann humanistiskt anda.”

- Augusti 2007 utkom essäsamlingen ”Den sköna synderskan. Sekelskiftets Stockholm. Betraktelser från undersidan” (Norstedts).

- September 2007 tecknade Lennartsson egen firma med företagsnamnet Bleck. Inom firman skriver hon artiklar och föreläser inom sina kompetensområden med uppdrag från bl a Sveriges television, Utbildningsradion, Nationalmuseum, Norstedts förlag, Stockholms universitet, Berghs school of communications, SvD, tidskriften Axess, Uppsala kommun mfl.

- Fr o m september 2005 t o m september 2007 arbetade Lennartsson 50 % med forskning och utvärdering inom utvecklingspartnerskapet AROS ASYL, vars målgrupp är asylsökande i eget boende.  En omfattande enkät- och intervjuundersökning om tiden i väntan på asyl genomfördes.

- Fr o m januari 2006 t o m juni 2007 arbetade Lennartsson 50 % som forskare och forskningssamordnare inom Forum för skolan som kulturmiljö och arbetsplats.

För mer information, kontakta:

Rebecka Lennartsson,
forskningsledare Stockholmia,
08-508 317 33,
rebecka.lennartsson@stockholm.se

Ann-Charlotte Backlund,
stadsantikvarie och chef för Stadsmuseet,
08-508 315 60,
ann-charlotte.backlund@stockholm.se