Skip to main content

Seminarium om Slussen: Stadsrum i folkets hjärtan nu och då

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2017 12:14 CEST

Foto: Mattias Ek, SSM 100088665

Nya Slussen har kallats ett av Sveriges mest kritiserade projekt, präglat av motsättningar och en snårig process. Många medborgare har engagerat sig i frågan. Protester har ägt rum. Politiker och förvaltning har kritiserats för att undvika och ignorera motstånd. Motståndare har anklagats för att förhindra stadsförnyelse.

Vem har makten över samhällsplaneringen? Hur fungerar samspelet mellan medborgare, politiker och förvaltning? Vilken roll spelar medierna? Och hur ser striden om Slussen ut i internationell jämförelse?

I en serie seminarier, som går under namnet Slussen: Stadsomvandling som berör, sätter forskare Nya Slussen i perspektiv. Föredrag ger utblickar i tid och rum och i moderatorledda samtal bjuds publiken in till dialog.

Seminarium 24 oktober kl 13-16:
Slussen: Stadsrum i folkets hjärtan nu och då
ABF-huset, Z-salen, Sveavägen 41
Fri entré! Föranmälan krävs via webben: stockholmia.stockholm.se/slussen
Ladda ner programmet här


FÖREDRAG

En funkismöbel i Mälardrottningens gemak
Anders Sjöbrandt
Nya Slussen hyllades av många när den invigdes i oktober 1935, men den möttes också av protester. Vilka argument fanns för Slussen-ombyggnaden på 1930-talet? Hur såg motståndet ut då?

Anders Sjöbrandt är doktorand i historia vid Historiska institutionen, SU och lärare i historiedidaktik på HSD, SU. Han kommande avhandling berör förändringsprocessen i Stockholm under 1950- och 60-talen. Hans undersökning analyserar värderingar, drivkrafter, visioner, retorik och motretorik bakom den stora cityregleringen och ringar in de samhälleliga aktörernas tanke- och föreställningsvärldar likväl som opinionsbildningen.


Motståndets röster och stadens visioner
Moa Beskow
När förslaget ”Nya Slussen” ställdes ut på Sjömanshemmet vid Slussen våren 2010, började ett missnöje att sjuda och ett motstånd tog snart form. Olika grupper och nätverk bildades och har sedan dess på olika sätt försökt stoppa planerna. Vilka är de argument som har förts fram som viktiga i protesterna? Hur har motståndets väg sett ut?

Moa Beskow har en masterexamen i etnologi från SU och arbetar på Stockholms läns museum med frågor som rör människans förhållande till kulturmiljö och stadsbyggnad sett ur historiska, samtida och framtida perspektiv. Hon har på uppdrag av Stockholmia dokumenterat motståndet mot Nya Slussen, ett arbete som pågick i huvudsak mellan år 2014 ­och 2015.

På spaning efter den goda staden
Moa Tunström
Vad är det för ideal som dagens stadsutvecklingsvisioner uttrycker och hur kan de förstås? Hur uppfattas dessa visioner av andra? Hur kommuniceras detta i samtal eller i form av protester, insändare, skönlitterära berättelser eller nyhetsartiklar, forskning med mera?

Moa Tunström, FD i kulturgeografi, är verksam vid Nordregio har bland annat forskat om konstruktioner av ideal och problem i svensk stadsbyggnadsdiskussion. Hon är inriktad på stadsplanering och sociala aspekter av hållbarhet, och hon är intresserad av förorten (som vision, plats och begrepp) liksom av planeringsdiskurser och betydelsen av berättelser i stadsbyggandet.

Konsten att genomföra ett stort stadsbyggnadsprojekt
Göran Cars
Alla stadsbyggnadsprojekt har vinnare och förlorare. Samtidigt som ett nytt bostadsprojekt kan ses som angeläget av de flesta så finns det motståndare. ”Min utsikt förstörs", "var ska barnen leka" eller "vad händer med skalbaggarna" är vanliga invändningar. Kommunerna måste bli bättre på att systematiskt fånga in olika röster. Ett politiskt ledarskap som orkar och vågar driva utvecklingsfrågor är nödvändigt.

Göran Cars är professor vid institutionen för samhällsplanering och miljö på KTH. Hans forskningsintresse är riktat mot processer och strategier för stadsutveckling, dels mot analys av faktorer som skapar attraktivitet, identitet och konkurrenskraft, dels mot processer för att effektivt driva utvecklingsprojekt från idéstadiet till genomförande. Sedan ett par år är han engagerad i Kiruna stadsflytt.

Moderator: Maja Aase
Maja Aase är journalist, kommunikatör och återkommande spanare i P1 med mångårig erfarenhet av arbete på redaktion och som moderator. Tidigare bland annat chef för Kulturnytt i Sveriges Radio, redaktör på Biblioteksbladet, Turist och Jusektidningen och nu kommunikationschef för organisationen Union to Union.

Kontakt
Stockholmia – forskning och förlag
08-508 31 743
info.stockholmia@stockholm.se
stockholmia.stockholm.se


Stockholmia – forskning och förlag
I samarbete med:
Stockholms universitet, ABF Stockholm, KTH och Nordregio, med finansiellt stöd från Riksbankens jubileumsfond

Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia är en avdelning inom Stockholms stads kulturförvaltning. Verksamheterna berättar Stockholms och stockholmarnas historia och agerar experter inom kulturmiljövården i Stockholm.