Skip to main content

Slussen: samtal om erfarenheterna av nya Slussen

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2017 12:03 CET

Foto: Mattias Ek, SSM 100088665

I det tredje och sista seminariet i serien Slussen: stadsomvandling som berör samtalar centrala aktörer kring Nya Slussen om visioner, retorik, politik och motstånd vid stadsomvandling. En ”rullande panel” med politiker och tjänstemän, journalister, medborgare och forskare som på olika sätt varit involverade i Nya Slussen bidrar med skilda perspektiv och erfarenheter. Samtalet leds av Kerstin Brunnberg, prisbelönt journalist med erfarenhet bland annat som vd för Sveriges radio, styrelseordförande i statens kulturråd och som chef för ArkDes.

Vad är problemet?
Delar av panelen samtalar utifrån exemplet Nya Slussen. Vem har makten över samhällsplaneringen? Hur fungerar samspelet mellan medborgare, politiker och förvaltning? Vilken roll spelar medierna?

Hur kan processen förbättras i framtiden?
Delar av panelen samtalar utifrån exemplet Nya Slussen. Vilka erfarenheter tar vi med oss från processen? Vad kan vi lära oss inför kommande utmaningar inom stadsplanering?

Medverkande i panelen:
Elisabet Andersson, reporter och krönikör på SvD Kultur med fokus på arkitektur och stadsplanering

Monica Andersson, ordförande samfundet S:t Erik, statsvetare, tidigare borgarråd, Stockholms stad

Lotta Edholm, (L) oppositionsborgarråd och vice ordförande i utbildningsnämnden, Stockholms stad

Tor Edsjö, arkitekt, företrädare för nätverk för alternativ lösning av Slussens ombyggnad

Stella Fare, tidigare borgarråd, Stockholms stad, f d gruppledare för Stockholmspartiet, författare

Daniel Helldén, (Mp) trafikborgarråd, Stockholms stad

Bo Göran Hellers, professor i konstruktionslära, KTH, engagerad i Ny syn på Slussen.

Ulla Joneborg, tidigare arkitekt stadsbyggnadskontoret, en av initiativtagarna till Ny syn på Slussen

Joakim Larsson, (M) oppositionsborgarråd, Stockholms stad

Richard Murray, senior rådgivare hos tankesmedjan Global utmaning, ordförande för förbundet för Ekoparken, företrädare för nätverk för alternativ lösning av Slussens ombyggnad

Henrik Nerlund, sekreterare och kanslichef, rådet till skydd för Stockholms skönhet, Stockholms stad, arkitekturhistoriker, journalist och författare

Nazem Tahvilzadeh, forskare, KTH, med fokus på demokrati, urban politik och medborgardeltagande i planering

Lennart Tonell, lektor i samhällsplanering/kulturgeografi, Stockholms universitet, gruppledare (Mp) exploateringsnämnden, Stockholms stad

Jan Valeskog, (S) biträdande finansborgarråd, Stockholms stad

Mats Wickman, journalist och författare med fokus på stadsplanering, arkitektur och Stockholmshistoria

Sebastian Wiklund, (V), gruppledare i stadsbyggnadsnämnden, Stockholms stad

Stockholmia – forskning och förlag

I samarbete med: Stockholms universitet, ABF Stockholm, KTH och Nordregio, med finansiellt stöd från Riksbankens jubileumsfond

Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia är en avdelning inom Stockholms stads kulturförvaltning. Verksamheterna berättar Stockholms och stockholmarnas historia och agerar experter inom kulturmiljövården i Stockholm.

Bifogade filer

PDF-dokument