Skip to main content

Stadsmuseets projekt ”På plats i Östberga” – Årets samtidsdokumentation 2018

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2018 16:01 CEST

Stadsmuseets utställningsprojektledare Johan Stigholt i mitten och till höger Sara Hedberg, antikvarie, tar emot priset. Foto: Jenny Eliasson.

Priset Årets samtidsdokumentation 2018 tilldelas Stadsmuseets projekt ”På plats i Östberga”. Priset delas ut av nätverket DOSS – Dokumentation av samtida Sverige och motiveringen lyder:

”Med ett kreativt arbetssätt och en mångfald av metoder har Stadsmuseet lyckats fånga Östbergabornas engagemang och intresse för sin egen hemmiljö. Genom att problematisera och fördjupa bilden av Östberga och brottas med svåra frågor som utanförskap och förortskriminalitet, har museet medvetet arbetat för en socialt hållbar samhällsutveckling. För sina högt ställda ambitioner kring samverkan och integration tilldelas de nu priset!”

I början av 2016 startade Stadsmuseet projektet ”På plats i Östberga”, för att dokumentera vardagslivet på Stamgatan och Östbergahöjden med omnejd.

Östberga började berätta och Stadsmuseet lyssnade. Som en del i dokumentationsarbetet skapades möteplatser i form av hantverkskurser, filmkvällar, berättarcaféer, lekdagar och fototräffar. Boende och verksamma i området delade generöst med sig av sina historier. Dagböcker, föremål, minnen och en och annan skröna samlades in. Museets personal antecknade och fotograferade.

På Stadsmuseets projektblogg finnas mängder av bilder och inlägg: Östbergaprojektet:https://stadsmuseet.wordpress.com/

Utställningen ”Östberga, Östberga” visas i Stadsmuseet från 1 november 2018. Utställningen visades ursprungligen på Östberga fritidsgård hösten 2017. Läs mer: https://stadsmuseet.stockholm.se/utforska/manniskor-och-miljoer/pa-plats-i-ostberga/ostberga-ostberga/

Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia är en avdelning inom Stockholms stads kulturförvaltning. Verksamheterna berättar Stockholms och stockholmarnas historia och agerar experter inom kulturmiljövården i Stockholm.