Skip to main content

Stipendium för bästa examensarbete inom stålbyggnad 2017 till Jonas Fahleson

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2017 10:45 CEST

Jonas Fahleson

Motivering

Partialkoefficientmetoden baseras på uppmätta, alternativt antagna, statistiska fördelningar av laster och materialstyrkor. Via sannolikhetsteoretisk behandling av statistiska data kan storlek på partialkoefficienter och lastkombinationsfaktorer bestämmas

En konstruktions säkerhetsnivå beror emellertid i realiteten av ytterligare en variabel, nämligen noggrannheten av konstruktörens beräkningsmässiga modell av den verkliga konstruktionen.

Statistiska data för denna variabelhar har inhämtats från ett stort antal konstruktionsberäkningar, utförda inom ramen för Stålbyggnadsinstitutets certifiering av Stålbyggnadskonstruktörer. Denna variabel behandlas därefter med samma matematiskt strikta sannolikhetsteoretiska metoder som exempelvis snölast och vindlast och dess effekt på konstruktionens säkerhetsnivå undersöks.

Rapporten behandlar en intressant frågeställning och presenterar beaktansvärda slutsatser. Den håller en teoretisk nivå som man sällan ser i examensarbeten. Den är därutöver välskriven och föredömligt disponerad. För detta belönas den med Stålbyggnadsinstitutets pris för bästa examensarbete 2017.

Jonas är i dag anställd på Norrbottens Byggprojektering.

SBI tror vi att det för samhället finns stora fördelar med ökat brukande av stål och stålprodukter. Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle förutsätter stål och vi har i 50 år arbetat med material och kompetensfrågor som bidragit till ett innovativt och modernt användande av stål. Detta ser vi bidrar till ett ökat användande av stål inom byggbranschen. SBI:s arbete och engagemang möjliggörs bland annat av att knyta olika typer av intressenter till verksamheten. Intressenter är företag som i olika grad är verksamma inom stålbyggande.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy