Skip to main content

Mera jämställt i Stampens styrelse

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2008 10:00 CEST

Vid Stampen AB:s årsstämma valdes Josefin Hjörne Meyer in i styrelsen. Mats Reimertz, som suttit i moderbolagets styrelse sedan 1993, avgick som ledamot och utsågs till styrelsens sekreterare efter Göran Kraft, som lämnar aktiv tjänst och därmed uppdraget som sekreterare i Stampens styrelse.

Josefin Hjörne Meyer blir den fjärde kvinnan i Stampens styrelse. Förutom Josefin är Lottie Svedenstedt, Margita Björklund och Helena Levander de kvinnliga ledamöterna. I och med invalet av Josefin Hjörne Meyer är nu tre generationer Hjörne representerade i styrelsen för Stampen AB.

Stampen ser en fortsatt tillväxt under de kommande åren. Målet är att inom fem år dubblera både omsättning och värde på bolaget och samtidigt skapa en balans i koncernens innehav av mogna verksamheter och verksamheter under tillväxt.

Ytterligare upplysningar:

Lennart Ohlsson-Leijon, Ordförande Stampen AB, tel. 0706 - 62 21 90
Ann Flyning, Kommunikationschef Stampen-gruppen, tel. 0705 - 12 01 12

__________________________________________________________________________
"Vi tror på ett samhälle med trovärdiga, självständiga och modiga medier"
Det är Stampen-gruppens vision - och den grundläggande drivkraften när vi ritar om kartan i mediasverige. I Stampen-gruppen ingår 25 svenska tidningsföretag, V-TAB som är ett av norra Europas största tryckerier samt distributionsbolag med verksamhet i flera delar av Sverige. Stampen är också en av de ledande aktörerna för interaktiva mötesplatser och delägare i både radiostationer och nyhetsbyråer. Stampen-gruppen omsätter 5 miljarder kronor.