Skip to main content

V-TAB förvärvar NAtryck i Örebro

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2007 14:05 CEST

V-TAB förvärvar NAtryck i Örebro och stärker sin marknadsposition inom segmenten periodiska tidskrifter och dagstidningar. Affären följer på den stora strukturaffären inom svensk media då två nya mediekoncerner bildas, Liberala Tidningar AB och Mediabolaget i Västsverige AB.

Genom köpet av NATryck befäster V-TAB sin ställning som nordens största tryckerigrupp. Med NAtryck omfattar V-TAB:s verksamhet elva hel- eller delägda anläggningar på tio orter i Sverige. V-TAB:s huvudkontor ligger i Göteborg . V-TAB ingår i Stampen-gruppen.

- Med NAtryck breddar vi vårt utbud ytterligare. Särskilt inom området periodiska tidskrifter har NAtryck en gedigen erfarenhet och ett stort kunnande. Den geografiska placeringen är också mycket bra för oss, säger V-TAB:s VD Peder Schumacher.

NAtryck omsätter 200 mkr och har cirka 100 anställda. De största kunderna på dagstidningssidan är Nerikes Allehanda, Svenska Dagbladet och Expressen och bland periodiska tidskrifter finns Svenska Kyrkans Press som stor kund.

Förvärvet av NAtryck är en del av den strukturaffär som bygger på att två nya koncerner, bildas på den svenska morgontidningsmarknaden, Liberala Tidningar och Mediabolaget i Västsverige.

Affären är bl a villkorad av att VLT:s årsstämma ställer sig bakom strukturaffären som helhet.

V-TAB är Nordens största koncern för tidningstryck och kommer efter ett förvärv av NAtryck att omsätta drygt MSEK 2.000. Antalet anställda överstiger 800.
Stampen AB är moderbolag i en företagsgrupp som driver flera tidningsföretag, tryckerier och distributionsföretag. Stampen har också ägarintressen i andra medieverksamheter som radiostationer, webbplatser och nyhetsbyråer. Stampen-gruppen med delägda bolag omsätter 5 miljarder kronor och sysselsätter 7 000 personer. Göteborgs-Posten och V-TAB, en av nordens största tryckerikoncerner, ingår i Stampen-gruppen.

För ytterligare information kontakta

Peder Schumacher, vd V-TAB

Tel: 031-742 6001, 0705-624087