Skip to main content

Nytt treårigt ramavtal för säkerhetsteknik med FMV

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 12:37 CEST


Stanley Security Solutions har vunnit Försvarets Materielverks (FMV) upphandling av en huvudleverantör för tekniska säkerhetslösningar och tecknat ett treårigt ramavtal med option på ytterligare ett år. Avtalet innehåller uppdrag inom validering av nya typsystem, installation av bevakningssystem samt vidmakthållande av funktionalitet för bevakningssystem. Tjänster kommer att avropas löpande under avtalsperioden med start i början av 2014.

-  FMV har flera kunder med mycket högt ställda krav på tekniska bevakningssystem. I vårt uppdrag ligger att se till dessa får det tekniska tillträdesskydd som krävs. Tillträdesskyddet är en betydande del av hela säkerhetsskyddet för samhällskritiska myndigheter. För detta behöver vi en tjänsteleverantör med stor täckning inom flera områden och som dessutom klarar att leva upp till de högt ställda säkerhetsskyddskraven. Stanley Security Solutions var den leverantör som uppfyllde samtliga ställda krav i upphandlingen, säger Philip Schwab, programansvarig på FMV.

-  Vi är stolta över att ha fått fortsatt förtroende för att vara FMV:s huvudleverantör för teknisk bevakning. För att möta FMV:s krav har vi byggt upp en rikstäckande projektorganisation med personer som har lång erfarenhet av att jobba med teknisk bevakning samt uppfyller krav på certifieringar, säger Per Björklund, kundansvarig på Stanley Security Solutions.

Stanley Security Solutions har under flera år varit helhetsleverantör av tekniska säkerhetssystem för FMV. Åtagandet har bl.a. omfattat managementsystem för larm- och kameraövervakningssystem och nätverksbaserat passersystem samt service och underhåll av säkerhetstekniken.

Om FMV
Försvarets Materielverk (FMV) är en civil oberoende myndighet under ägaren Försvarsdepartementet. FMVs uppgift är att leverera teknik för Sveriges säkerhet. Det innebär att utforma och förse Försvarsmakten med försvarsmateriel och tjänster när och där den behövs. FMV bedriver verksamhet på ett 40-tal platser i landet och samverkar både nationellt och internationellt. Många av projekten leds från Stockholm, där bland annat huvudkontoret och FMV:s ledning finns.

Stanley Security Solutions (fd Niscayah) är den största elektroniska säkerhetsleverantören i Europa som erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Stanley Security Solutions finns i 14 europeiska länder med över 6000 medarbetare och 200 000 kunder och ingår i Stanley Black & Decker koncernen.

Stanley Security Solutions erbjuder hela säkerhetskedjan, från riskanalys och säkerhetsteknisk design, till installation, driftsättning och underhåll. Genom moderna larmcentralstjänster erbjuds också virtuell bevakning och rondering samt krisjour.
http://www.stanleysecuritysolutions.se