Skip to main content

Rotork Sweden förlänger avtal med Niscayah

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 20:12 CET

Rotork Sweden AB i Falun, tillverkare av manöverdon, har förlängt sitt avtal med Niscayah avseende Systematiskt Brandskyddsarbete.

Varför har ni valt att förlänga avtalet med Niscayah?

- För att Niscayah är lokala och för att det fungerar så bra med dem. Vi har fått bra stöd och snabb hjälp när det behövts. De har kompetenta medarbetare där som ger oss bra svar på de frågor vi ställer, säger Michael Johansson, brandskyddskontrollant på Rotork Sweden AB.

Ansvarig projektledare på Niscayah är brandingenjör Hans Relefors. Han förklarar Niscayahs åtagande så här:
-Vi har en väldigt bra relation med Rotork Sweden och har nu uppdaterat vårt avtal med dem så att det passar deras aktuella behov. Avtalet innebär att vi tar hand om dokumentation, riskinventering och utbildning kring deras systematiska brandskyddsarbete.

För ytterligare information:
Hans Relefors, ansvarig projektledare, Niscayah AB                                    010-458 75 71

Detta pressmeddelande finns även på Niscayahs hemsida: www.niscayah.se

Bakgrundsinformation:

Niscayah AB, som ingår i Niscayah Group AB (publ.), är Sveriges ledande säkerhetspartner inom teknisk säkerhet. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa och kostnadseffektiva system och tjänster, för att minimera risker och konsekvenser i samklang med kundernas kärnverksamheter och lönsamhetskrav.

Rotork Sweden AB tillverkar manöverdon till en mängd olika branscher världen över, med högsta krav på driftsäkerhet och tillförlitlighet. (Källa: www.remotecontrol.se)

Bifogade filer

Word-dokument