Skip to main content

Pressinbjudan: Energimyndigheten tecknar nya CDM-avtal

Evenemang

25
NOV
Quality Globe hotel, Stockholm
  -
Välkommen på presskonferens om sju nya beslutade projekt av Energimyndigheten inom ramen för CDM - en av Kyotoprotokollets projektbaserade flexibla mekanismer. Sammanlagt omfattar avtalen minskade utsläpp motsvarande nära en miljon ton koldioxid.