Skip to main content

11 miljoner kronor till forskning om vattenkraft

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2013 10:12 CET

Energimyndigheten har beviljat sammanlagt 11 miljoner kronor till två projekt inom Svenskt vattenkraftcentrum. Inom de två projekten ska forskning bedrivas kring vattenturbiner och generatorer samt vattenbyggnad.

- Vattenkraften i Sverige har en nyckelroll i balanshållningen i kraftsystemet. Vi anser att vidareutvecklingen av vattenkraftproduktionen och dess flexibilitet är viktig eftersom det är en förutsättning för att kunna integrera flera förnybara produktionsresurser i energisystemet, säger Fredrik Brändström på Energimyndigheten.

Inom projektet Vattenbyggnad syftar forskningen till att utveckla verktyg och metoder för nybyggnation, förnyelse, drift och underhåll av vattenbyggnadskonstruktioner i vattenkraftindustrin för att uppnå tillförlitlig och effektiv energiproduktion. Projektet ska fokusera på ökad kunskap inom hydrologi, geoteknik, bergmekanik, vattenbyggnadshydraulik och konstruktionsteknik för att förstå hur förändrade driftsätt kan förändra belastning och påverkan på anläggningarna. Projektet har beviljats 3,6 miljoner kronor.

Inom projektet Vattenturbiner och Generatorer fokuserar man på effektiv vattenkraftproduktion och forskar inom fyra områden: elektromekanik, rotordynamik, strömningsmekanik och maskinelement för att exempelvis förstå hur anläggningarna påverkas av förändrade driftsituationer. Projektet har beviljats 7,4 miljoner kronor.

Vattenkraftsbranschen står nu inför utmaningen att på bästa sätt vidareutveckla vattenkraftproduktionen och dess flexibilitet i kraftsystemet. Förnyelsefasen innebär ett ökat behov av ny kunskap och kompetens. Inte minst är det viktigt att förstå äldre tekniska lösningar och hur de kan fungera tillsammans med nya tekniker och krav. Vattenkraftanläggningarnas unika egenskaper innebär också att möjligheten att hämta direkt applikationskunskap från andra industrigrenar är begränsad.

Vattenkraften producerade totalt 77,7 TWh och stod för det största tillskottet på el under år 2012, med 48 procent av den totala elproduktionen. Vattenkraftens andel av den totala energitillförseln i Sverige har ökat med 66 procent sedan 1970.

Kontakt: Fredrik Brändström: 016 – 544 23 66

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.