Skip to main content

182 miljoner i villkorat stöd till Värnamoanläggningen

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 12:21 CET

Fortsatt verksamhet vid förgasningsanläggningen i Värnamo kan bli verklighet sedan Energimyndigheten beslutat bevilja ett villkorat stöd på 182 miljoner kronor till Växjö universitet för att bedriva ”Förgasningsprojekt i Värnamo” under perioden fram till 31 december 2009.

En fortsatt utvecklingsverksamhet vid anläggningen i Värnamo är en av de stora insatser som staten gör när det gäller förnybara drivmedel.

– Mot bakgrund av klimatproblematiken är det nödvändigt med omfattande forsknings- och utvecklingsinsatser på drivmedelsområdet. Staten visar genom detta beslut viljan att medverka till en fortsatt satsning i Värnamo. Detta är emellertid en sådan stor ekonomisk satsning och beslutet förutsätter därför också att näringslivet och forskarvärlden medverkar, säger Generaldirektör Thomas Korsfeldt i en kommentar.

Växjö universitet koordinerar EU-projektet CHRISGAS som syftar till att producera syntesgas från skogsavfall. Om del 2 av projektet, som förutsätter en ombyggnation av anläggningen i Värnamo, kan förverkligas får Sverige en unik anläggning för produktion av biodrivmedel med en väsentligt bättre energibalans än dagens teknik för biodrivmedel från jordbruksprodukter.

Energimyndigheten är beredd att finansiera uppbyggnaden av forskningscentret. Beslutet förutsätter att driftskostnaden på 68 miljoner kronor finansieras av industriintressen. Avsikten med det industriella deltagandet är att få en industriell styrning samt genom bolagsbildning skapa en grund för senare kommersialisering.

– En ytterligare förutsättning är att intresset för fortsatt och långsiktigt nyttjande av anläggningen för forskningsändamål kan säkerställas, säger Thomas Korsfeldt

Ytterligare information: Generaldirektör Thomas Korsfeldt via pressekreterare Lennart Bodén 070-260 70 36, enhetschef Anders Lewald 016-544 20 60, 070-329 19 62, expert Ann Segerborg-Fick 016-544 21 15, 070-269 40 04.