Skip to main content

20 miljoner för att främja svensk miljöteknik på export till Kina

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 10:05 CET

Energimyndigheten har beslutat att avsätta 20 miljoner kronor i ett gemensamt program med VINNOVA för att främja svenska innovationer inom miljöteknikområdet på tillväxtmarknaden Kina.

VINNOVA är svensk huvudman för programmet Internationell samverkan för miljöinnovationer och avsätter även de 20 miljoner kronor. Syftet är ytterst att främja utvecklingen av svensk miljöteknik och bidra till att skapa förutsättningar för utvecklingen av starka, svenska företag inom olika miljötekniksegment.

Energimyndigheten ansvarar för delområdet Energi i programmet Internationell samverkan för miljöinnovationer – Energi i Kina (ISMEK)

Total budget för programmet är 40 miljoner kronor och det kommer att pågå under perioden 2013-2017. Den svenska utlysningen öppnar den 28 februari. Alla ansökningar ska skickas till VINNOVA.

Mer information om programmet hos VINNOVA.

Programmets inriktning och omfattning

Programmet Internationell samverkan för miljöinnovationer riktar sig till svenska konsortier, med fokus på näringslivet i samverkan med universitet, forskningsinstitut och andra offentliga aktörer.

Övergripande samverkansområden är:

1) Miljöteknik, grön avancerad produktion

2) Hållbar stadsutveckling

Den svensk-kinesiska ansatsen är bred och samtliga områden kan innehålla energirelaterade frågor av relevans från ett svenskt perspektiv.

ISMEK har därför en öppen inriktning i utgångsläget och utgår från de nationella, prioriterade energiforskningsområdena:

1. Fossilfri fordonsflotta

2. Kraftsystem som klarar förnybar elproduktion

3. Energieffektivisering i bebyggelsen

4. Ökad användning av bioenergi

5. Energieffektivisering i industrin

Kontakt på Energimyndigheten:

Sven Risberg, telefon: 016-544 21 16

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.