Skip to main content

2012 ett rekordår - högsta totala elproduktionen någonsin

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 10:19 CET

Ett blött 2012 gav den tredje högsta produktionen från vattenkraft någonsin. Vindkraften slog nytt rekord liksom den totala elproduktionen och nettoexporten var den högsta någonsin. Det visar ny elstatistik över 2012 från Energimyndigheten.

Elproduktionen under 2012 blev 161,6 TWh, vilket är 10 procent högre än under 2011 och den högsta någonsin. 2012 var också ett rekordår vad gäller nettoexporten av el. Den höga elproduktionen gav ett överskott på 19,6 TWh som nettoexporterades till andra länder, vilket även det är det högsta någonsin. Detta kan jämföras med 2011 då nettoexporten var 7,2 TWh eller med 1998 som hade den tidigare största nettoexporten på 10,7 TWh.

Det är framförallt ett vått 2012 som gav den höga produktionen i vattenkraftverken som har lett till den rekordstora exporten.

– Det är den tredje högsta produktionen för vattenkraften genom tiderna och en bra bit över vad som anses vara en normal produktion, säger Anna Andersson på Energimyndigheten.

Vattenkraften producerade totalt 77,7 TWh och stod för det största tillskottet på el under året med 48 procent av den totala elproduktionen. Vindkraftens andel motsvarade 4,4 procent.

- Vindkraften slog nytt produktionsrekord med 7,1 TWh. Det är en fortsatt ökning med 17 procent från året innan även om takten är betydligt lägre än under 2011, säger Anna Andersson.

Kärnkraften ökade produktionen från 58 TWh under 2011 till 61,2 TWh 2012. Produktionen är större än 2011 men ändå lägre än vad som anses normalt. Den bränslebaserade elproduktionen var 15,5 TWh vilket är 8 procent lägre än året innan. Mängden el som producerades inom industrin är ändå 5 procent högre.

Elanvändningen i bostadssektorn är högre än 2011

Den totala användningen av el, inklusive förluster vid överföring, var 142 TWh. Det motsvarar en ökning på 2 procent jämfört med 2011.

Användningen inom sektorn Bostäder, service m.m. uppgick till 70,8 TWh och det är 2 procent mer än under året innan. År 2012 var varmare än normalt men kallare än 2011, det påverkade användningen av el för uppvärmning.

Användningen beräknas vara 0,7 TWh lägre än vid ”normal temperatur”. Industrins elanvändning uppgick till 52,5 TWh under 2012 och det är 1 procent lägre än samma siffra för 2011.

Om undersökningen

Energimyndigheten ansvarar för Sveriges officiella energistatistik. På uppdrag av myndigheten producerar SCB varje månad elstatistik. I undersökningen ingår större och medelstora arbetsställen inom industrin, dessutom gas-, värme- och vattenverk samt järn- och spårvägar. De uppgifter som rapporterats in räknas upp till den nivå som motsvarar den totala elförbrukningen inom respektive bransch. I samband med elstatistiken för helåret 2012 publiceras även elstatistik för december månad och över leverantörsbyten på SCB:s webbplats där även fler uppgifter redovisas.

För mer information, kontakta: Anna Andersson, Energimyndigheten, telefon 016-544 22 08 Agne Ericsson, SCB, telefon 019-17 62 59

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.