Skip to main content

24 miljoner till gasteknikforskning

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 10:25 CET

Energimyndigheten har beviljat 24 000 000 kronor i stöd till Svenskt Gastekniskt Center AB i Malmö, för forskning och utveckling som ska effektivisera användningen av gasformiga bränslen.

Projektet heter Energigastekniskt utvecklingsprogram och ska bedrivas 2006-2008. Energimyndighetens stöd utgör 40 procent av hela programmet, och industrin 60 procent. Totala FoU-volymen är således 60 000 000 kronor.
SGC utför endast en mindre del egna projekt. Huvuddelen av FoU-projekten kommer att ska på universitet, institut och företag. Målen är bland annat att:

Främja kompetens- och teknikutveckling inom industri och näringsliv, för ökad effektivitet vid användning av gasbränslen
Skapa elersättning och ny decentraliserad elproduktion
Bidra till minskad påverkan på miljö, klimat och hälsa
Bidra till ökad konkurrenskraft i industrin
Bidra till ökad användning av förnybara gaser
I projekten finns många små och stora aktörer inom gasområdet som deltar. Projektledare vid SGC är Jörgen Held.

Ytterligare information: handläggare Bengt Blad 016-544 20 84