Skip to main content

27,9 miljoner kronor i stöd till två solcellsprojekt

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 13:28 CEST

Svensk solcellsforskning ligger i världstopp. Tekniken med CIGS-tunnfilmssolceller befinner sig i en tidig industriell fas. Om tekniken kan utvecklas vidare kommer den att bli konkurrenskraftig för elproduktion.

För att nå dit krävs utveckling av produktionstekniken och förbättringar av solcellernas prestanda. Detta kräver i sin tur fortsatt forskning och utveckling.
Energimyndigheten har därför beslutat ge 23 955 000 kronor i stöd till Uppsala universitet för ett projekt som syftar just till att vidareutveckla tekniken för billiga och effektiva solceller av så kallad CIGS-typ (koppar-indium-gallium-diselenid). Projektet ska genomföras från 2006 till 31 december 2009 och Energimyndighetens stöd utgör knappt 75 procent av projektkostnaden.

Projektet är intressant inte bara för att det kan leda till en ökad andel förnybar elproduktion utan också för att den globala solcellsmarknaden vuxit med cirka 40 procent årligen de senaste åtta åren. Tillväxten förväntas fortgå. I nuläget är det särskilt intressant med den nya CIGS-tekniken, där den forskning som bedrivits vid Ångström Solar Center i Uppsala lett till världsledande resultat.

Forskningsresultaten ska överföras till företaget Solibro AB, som har finansiering från ABB, Vattenfall, Sydkraft, Sjätte AP-fonden, Energy Future Invest samt Energimyndigheten. Solibro är nu i färd med att ta fram underlag för en investering i en pilotfabrik för tillverkning av CIGS. Projektledare vid Uppsala universitet är Marika Edoff, 018-471 00 00.

Energimyndigheten har också beslutat bevilja Elforsk AB stöd med 4 000 000 kronor för ett tvåårigt projekt som syftar till att öka kompetensen kring solceller hos näringsliv och högskola samt utveckla och demonstrera tillämpningar inte minst vid byggnadsintegration. Projektledare vid Elforsk är Monika Adsten, 08-677 25 30.