Skip to main content

32 miljoner till forskning om energigaser

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 13:59 CEST

Energimyndigheten har beviljat Svenskt Gastekniskt Center AB i Lund 32 miljoner kronor i stöd för att genomföra projektet "Energigastekniskt utvecklingsprogram 2009-2012".

Programmet ska stärka användbarheten och användningen av bränslen i gasform. I det nya programmet tar förnybara gaser, biologiska och termiska, ett större utrymme, liksom kommersialisering, internationellt arbete och spridning av kunskap om gasformiga bränslen.

Energimyndighetens stöd utgör 40 procent av hela kostnaden för programmet. Medfinansieringen sker genom de 60-tal företag, institut och universitet som genomför forskningen och de intressenter som är intresserade av specifika projekt.

SGC:s ägarföretag är E.ON Gas Sverige AB, Svenska Gasföreningen, E.ON Sverige AB, Lunds Energi, Göteborg Energi och Öresundskraft.

Mål för programmet är bland annat att:

  • Bidra till bättre miljö
  • Öka försörjningstrygghet och minska oljeberoende
  • Stärka svensk industris konkurrenskraft genom kompetensuppbyggnad
  • Samordna resurs- och kostnadseffektiv energigasteknisk forskning och utveckling

Det senaste programmet på området utvärderades under 2008 och utvärderarna underströk bland annat att:

  • Programmet fyller sitt syfte och skapar hög kompetens vid universiteten och ett gott stöd till industriprojekt
  • Ett antal projekt har bidragit till kompetenser av hög internationell klass

Projektledare vid SGC är Jörgen Held.

Kontakt: Bengt Blad, handläggare 016-544 2084
Kontakt: Sten Åfeldt, enhetschef 016-544 2111
Publicerad: 2009-04-06
Senast ändrad: 2009-04-06