Skip to main content

35 miljoner till småskalig värmeförsörjning med biobränslen

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 16:37 CET

Energimyndigheten har avsatt 40 miljoner kronor under perioden 2007-2010 för programmet ”Småskalig värmeförsörjning med biobränslen”. Programmet syftar till att bidra utvecklingen av ett hållbart energisystem och samtidigt förstärka svensk industris konkurrenskraft på en internationell marknad genom att bygga upp kunskap och kompetens inom branscherna samt förbättra samverkan mellan universitet, högskolor, institut och näringsliv.

Målet är att utveckla en trygg småskalig värmeförsörjning baserad på bioenergi, för uppvärmning av nya och befintliga bostäder, lokalfastigheter och industrier utanför fjärrvärmenät. Programmet ska bedrivas i sex projektpaket. Nu inbjuds till ansökan om finansiering av projekt inom programmet till en summa av 35 miljoner. Inbjudan avser inlämning av projektskisser som ska läggas som grund för arbetet att formulera projektpaketen. Projekt med bred samverkan och/eller industriell samfinansiering prioriteras. Sista ansökningsdag är 8 januari 2007.

Satsningen är öppen för forskning och teknikutveckling inom t.ex. universitet, högskolor, institut och industrin. Satsningen kan finansiera projekt med cirka 50 procent för utveckling och cirka 25 procent för demonstration. Projektpaketen är:

* Småskalig pelletsteknik
* Närvärme
* Biobränsle - solvärme
* Vedeldade pannor och lokaleldstäder
* Teknikbevakning
* Systemaspekter och syntes

Läs mer på www.energimyndigheten.se

Ytterligare information:
handläggare Irène Wrande, irene.wrande@energimyndigheten.se
handläggare Erik Hedar, erik.hedar@energimyndigheten.se.