Skip to main content

4,8 miljoner till teknik som minskar förluster i transformatorer

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 16:32 CET

Energimyndigheten ger 4 850 000 kronor i stöd till ett projekt som leder till minskade effektförluster i transformatorer. Det är företaget Hexaformer AB som får stödet och ska uppföra en referensproduktionsanläggning i Sverige.

Där ska projektet ”Högautomatiserad Hexa-transformator produktionslinje” bedrivas.

Transformatorer är en väsentlig och vanligt förekommande komponent i eldistributions och eltransmissionssystem. Avgörande för effektförluster och därmed en transformators driftekonomi är mängden järn som magnetiseras. Hexa-transformatorn innebär att transformatorer kan tillverkas med bibehållen effekt, men med cirka 30 procent mindre materialåtgång. Därmed blir förlusterna reducerade. Energimyndigheten uppskattar besparingspotentialen i Sverige till drygt 40 GWh el per år med den nya tekniken.

Vid referensanläggningen ska även forskning och utveckling ske. Inom projektet ska även transformatorns prestanda och kvalité verifieras via tester och datorstödda konstruktions- och simuleringsmetoder utvecklas. Det är i dessa delar som Energimyndigheten ger stöd. Det belgiska företaget Soenen satsar 20 miljoner kronor i projektet.

Referensproduktionsanläggningen beräknas ge 80 jobb och det faktum att den lokaliseras till Sverige borgar för att forskningsprogram kommer att initieras och att kompetensen inom transformatorteknikområdet stärks.

Ytterligare information: handläggare Svante Söderholm 016-544 22 40.