Skip to main content

42 miljoner till energiriktad grundforskning

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 14:31 CET

Energimyndigheten satsar nu nära 15 miljoner kronor per år på energiriktad grundforskning för år 2007-2009. Projekten spänner över ett brett fält av energifrågor, från nano- och vätgasforskning till förbränning, solceller och generatorer.

– Det är glädjande att se att så många av de inkomna projektförslagen får mycket goda vitsord för såväl vetenskaplig kvalitet som energirelevans, säger generaldirektör Thomas Korsfeldt. De projekt vi nu och framöver finansierar kommer på lång sikt att skapa goda förutsättningar för fortsatt utveckling mot ett hållbart energisystem.

Ansökningarna har prioriterats av Energimyndighetens grundforskningskommitté. Kommittén har värderat de inkomna förslag som klarat en första grundsållning hos Vetenskapsrådet. 19 ansökningar får finansiering av totalt 188 energiriktade ansökningar. Prioriteringen har varit hård och många bra projekt kan inte få finansiering i denna omgång.

Projekt som beviljats finansiering: http://www.stem.se/WEB/STEMFe01e.nsf/V_Media00/C12570D10037720FC125722200267513/$file/eansok.pdf

Mer information om energiforskningsprogrammet: http://www.energimyndigheten.se/WEB/STEMEx01Swe.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSelect=E5F6191393CCA083C1257202004730D6

Ytterligare information:
Dr Peter Rohlin, 016-544 21 12, 070-562 7345


Kontakt:
Peter Rohlin 016-544 2112
Lennart Bodén 016-544 2036