Skip to main content

53 miljoner till forskning inom papper- och massaområdet

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 14:42 CEST


Energimyndigheten har beviljat stöd till fem projekt som rör forskning för pappers- och massaindustrin. Totalt omfattar stödet 53 miljoner kronor under tre år (2006-2008) och den statliga andelen blir därmed genomsnittligt 32 procent av den totala projektkostnaden. Samtliga projekt genomförs av STFI-Packforsk, Stockholm, som bedriver skogsindustriell forskning.

Följande projekt har fått stöd:
Det skräddarsydda pappersarket (Tess II). 13 500 000 kronor. Projektet syftar till att reducera användningen av energi och vedråvara, förbättra produktegenskaper och möjliggöra utvecklingen av helt nya pappersprodukter genom att forma flerskiktade papper i ett enda steg.
Projektledare vid STFI-Packforsk: Daniel Söderberg.
Optimal mekanisk avvattning 8 330 000 kronor. Projektet syftar till att effektivisera den mekaniska avvattningen av pappersmassan. Om den mekaniska avvattningen leder till en procent torrare massa, minskar torkenergibehovet senare i processen med fyra procent.
Projektledare: Hannes Vomhoff.
Minskad energiåtgång vid raffinering av mekanisk massa genom modifiering av fiberytor. 9 000 000 kronor. Projektet syftar till att utveckla nya metoder för att kunna minska energiåtgången vid tillverkning av mekaniska massor.
Projektledare: Tom Lindström.
Energieffektiv tillverkning av mekanisk massa. 11 400 000 kronor. Projektet syftar till att ta fram teknik för att minska elenergiförbrukningen vid mekanisk massatillverkning.
Projektledare: Lennart Salmén.
Kontroll/styrning av fiberegenskaper vid papperstillverkning. 10 800 000 kronor. Projektet som är en fortsättning på ett tidigare projekt, syftar till att ta fram verktyg som leder till en mer råvaru- och energieffektiv framställning av papper och kartong.
Projektledare: Ulla-Britt Mohlin.
Ytterligare information:
Handläggare Lars Vallander 016-544 20 88, 070-398 72 52.