Skip to main content

60 miljoner till forskning om IT och designvetenskap

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 09:51 CEST

Energimyndigheten har beslutat att avsätta 60 miljoner kronor för genomförande av Program för Energi, IT och design under perioden 2013-2017. Programmets fokus är att stödja energieffektiviseringar med hjälp av beteendevetenskap i kombination med IT- och designutveckling.

– Genom design av attraktiva IT-lösningar finns stora potentialer till ett förnyat och mer flexibelt energisystem där aktörer i samhället kan bryta existerande barriärer, utveckla nya tjänster och interaktiva stödsystem. Programmet möjliggör IT-lösningar som kan få stor betydelse för framtida samhällsplanering och underlätta människors vardag, säger Anita Aspegren på Energimyndigheten.

Avgörande för framgång är att individernas medvetenhet, acceptans och engagemang i sin energianvändning ökar. Genom utformning av olika designlösningar där IT – antingen som beslutsstöd eller genom automatisk styrning – kan integreras i inredningar, armaturer och hushållsutrustningar så kan IT och design verka som viktiga hjälpmedel för energianvändaren i personliga energi- och samhällseffektiviseringar.

Det finns idag en outnyttjad effektiviseringspotential i energieffektivt beteende bland individer för främst elanvändningen i bostäder och lokaler. Denna effektiviseringspotential av energianvändningen kan bedömas till storleksordningen 20-30 procent. Av stor betydelse för att kunna realisera dessa samhällspotentialer är förståelse hur individers agerande samverkar med aktörerna i energisystemets strukturer så som existerande barriärer och möjlighet till nya tjänstelösningar.

Denna potential kan uppnås bland annat med avancerad informationsteknik och produktdesign. Genom den nuvarande teknikutvecklingen inom dessa områden kommer det att bli möjligt att åstadkomma såväl pedagogiskt enkla och tekniskt automatiserade lösningar, som kan medföra radikala energibesparingar i stadsutvecklingen. Olika lösningar för konsumenters elanvändning och elproduktion kommer också att behövas inom ramen för området smarta nät.

Utlysningen öppnar den 1 juli 2013.

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.