Skip to main content

82 miljoner till forskningsprogram om industrins energianvändning

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 13:20 CET

Industrin behöver kostnadseffektiv energi som också är miljöeffektiv. Nu satsar Energimyndigheten 82 miljoner kronor i ett program för forskning och utveckling inom industrins energianvändning där fokus ligger på lösningar genom ett fåtal effektiva energiomvandlingar.

Det finns en stor potential i energieffektivi¬sering inom industrin. Energieffektiviseringar bidrar till ökad konkurrenskraft genom lägre produktionskostnader samtidigt som det skapar utrymme för ökad produktion.

Statens energimyndighet har därför beslutat att avsätta 82 miljoner kronor för genomförande av programmet Effektivisering av industrins energianvändning - forskning och utveckling, under tiden 2010 och 2014 . Programmet syftar till att utveckla processer, verktyg och kunskap för effektivare energianvändning inom industrin. Ett av programmets mål är att ta fram metodik som i dag inte är tillgänglig på marknaden och programmet bedöms ha ett direkt industriellt värde för de berörda branscherna.

I Energimyndighetens prioriteringar av de långsiktiga insatserna för forskning, utveckling och demonstration på energiområdet anges den energiintensiva indu¬strin som ett prioriterat område. Insatser för ökad energieffektivisering i industrins processer lyfts särskilt fram. Energiintensiv industri är därmed ett prioriterat område för detta program.

Mer information om utlysningen hittar du här.

Kontaktpersoner:
Anna Thorsell, Energimyndigheten, telefon 016-544 2048
Anette Rothberg, Energimyndigheten, telefon 016-544 2316