Skip to main content

Bli Energismart-kampanjen besöker Eskilstuna 17 - 19 april

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 09:50 CEST

Ett enkelt sätt är att agera energismart är t ex genom att stänga av hemelektroniken när den inte används, byta glödlampor mot lågenergilampor och sänka innetemperaturen. Detta är några av de råd som ges i det energismarta huset. Eskilstuna och mässan Gör ditt boende bättre besöks 17 - 19 april.

Energismarta val vid renovering hemma är ett sätt minska energinotan. Ett annat och enkelt sätt är att agera energismart, t ex genom att stänga av hemelektroniken när den inte används, byta glödlampor mot lågenergilampor och sänka innetemperaturen. Detta är några av de råd som ges i det energismarta huset.

Bakom det energismarta huset och kampanjen Bli energismart! står Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket. Eskilstuna och mässan Gör ditt boende bättre besöks 17 - 19 april.

Energismart äldre hus

Den som bor i ett äldre hus har många möjligheter att minska sin energianvändning. Man kan genomföra förbättringsåtgärder på huset, exempelvis i form av tilläggsisolering, byta utrustning till ny och energisnålare och/eller börja med energismartare vanor. För störst lönsamhet är det bra att passa på att åtgärda och köpa energieffektiv utrustning hemma när det ändå är dags att renovera respektive köpa nya saker. En stor del av energianvändningen kan vi själva påverka genom hur utrustningen i hemmet används.

Energismart nytt hus

Husets väggar är välisolerade och lufttäta. Fönstren är konstruerade för att släppa ut så lite värme som möjligt, både genom glas och karm. Eftersom huset är så välisolerat och tätt måste det ha en god ventilation. Huset har ett ventilationssystem där husets värme tas till vara med en så kallad värmeväxlare. Huset har solfångare installerade på taket, vilket tillgodoser familjens behov av varmvatten sommartid. Belysningen är både funktionell, har god design och drar betydligt mindre energi än traditionell belysning.

Energideklarationen - visar hur huset mår

Energideklarationen är det nya redskapet för att få den nödvändiga kunskapen om byggnaden som helhet, hur huset mår och hur det hushållar med energin. Den ger bra information till köpare, hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Lagen om energideklarationer gäller sedan den 1 oktober 2006. Vanliga villor omfattas av lagen sedan 1 januari 2009 och då vid försäljning och nybyggnad.

Att genomföra energideklarationen kan vara en god idé även om man inte tänker sälja. Man kan spara mycket energi genom att följa energiexpertens råd, inte minst i äldre hus. När huset väl ska säljas fungerar energideklarationen som en varudeklaration där husköparna får klara besked om vilka åtgärder som kan genomföras och som ger bäst effekt för att få ned energianvändningen. Köparen har rätt att låta utföra en energideklaration sex månader efter tillträdesdatum om inte säljaren kan visa upp någon när köpekontrakt skrivs.

I Södermanlands län har 2 188 byggnader energideklarerats (flerbostadshus, kontorslokaler och specialbyggnader, ej småhus, av totalt 7 500 byggnader (statistik uppdaterad 2009-04-01).

Om klimatet

Att effektivisera energianvändningen prioriteras för att långsiktigt nå klimatmålen. Tillsammans kan åtgärderna göra stor skillnad. Att ta reda på vad som är klimatvänligt blir enkelt med energideklaration och energimärkning. Gratis energirådgivning finns hos kommunala energi- och klimatrådgivare.

Exempelvis kan man byta till energieffektiva vattenblandare på tre ställen i hemmet. Då möjliggörs minskade koldioxidutsläpp med upp till 1 000 kg per år. Det motsvarar utsläppen från en bil som körs i 830 mil. Valet av värmesystem från koldioxidsynpunkt är svårt att bestämma, eftersom det beror på lokala omständigheter och vilka antaganden som görs. Oavsett antaganden är dock fossila bränslen sämst, t ex en oljepanna.

Tips och råd

Tips på hur privatpersoner enkelt och effektivt kan minska sin energianvändning utan stora investeringskostnader:

-Byt ut glödlamporna mot lågenergilampor. Du sparar ca 500 kr för varje glödlampa som du byter ut under lågenergilampans livstid
-Byt ut halogenlampor mot lysdioder
-Stäng av datorn när den inte används och se till att den går ner i viloläge vid längre pauser
-Koppla tv:n, digitalboxen, DVD-spelare och tv-spel till ett grenuttag med strömbrytare och stäng av helt när TV:n inte används
-Använd grenkontakt eller timer när du laddar mobilen och andra uppladdningsbara apparater
-Sänk inomhustemperaturen! En sänkning med 1 grad sparar hela 5 % av uppvärmningskostnaden
-Släck lampor och apparater som inte används. Använd timer eller rörelsevakt för att styra efter behovet
-Dammsug baksidan på kyl- och frysskåp regelbundet!
-Lufttorka tvätten utomhus när vädret tillåter istället för att använda torkskåp eller torktumlare
Transport
-Ställ bilen och cykla eller gå om du ska en kortare sträcka
-Åk kollektivt så ofta du kan
-Minska bränsleförbrukningen genom att använda växelspak och gaspedal på ett medvetet sätt (eco driving eller sparsam körning)
-Planera bilresorna så att de blir så få och korta som möjligt

Mer information på www.energimyndigheten.se

För ytterligare information kontakta:

Jenny Weimerbo, 070-2924801 och Tommy Ankarljung, 070-595 37 61, Energimyndigheten. Pressekreterare är Lennart Bodén, 070-260 70 36.

Frågor om energideklaration Veronica Eade, Boverket, 0701-853150.