Skip to main content

Bli Energismart-kampanjen besöker Karlskrona 19 - 21 september

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 09:30 CEST

I det energismarta huset får husägare lära sig hur energianvändningen kan minskas hemma. Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket driver gemensamt kampanjen Bli energismart! Karlskrona och mässan "Gör ditt boende bättre" besöks 19 - 21 september.

Nu kommer dessutom en energiexpert att guida runt besökarna i huset och berätta hur det går till att göra en energideklaration och vilken nytta man har av det.

Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket driver gemensamt kampanjen Bli energismart! Karlskrona och mässan Gör ditt boende bättre besöks 19 - 21 september. Där visas ett energismart hus med konkreta tips om hur energianvändningen i hemmet kan minskas. Det handlar om allt från uppvärmning, vitvaror, belysning och fönster till isolering. Besökarna får också lära sig mer om energideklarationer.

-Det betyder något vad varje enskild individ och varje hushåll gör. Inköp av vitvaror innebär en produkt som man ska ha kanske fram till år 2020. Byte av fönster lever hushållet med kanske så långt som till 2050. Då är det klart att det har betydelse att produkterna är så energismarta som möjligt, säger Berit Carlsson på Energimyndigheten.

-Med energideklarationer får man en helhetsbild av energianvändningen i huset och kan sätta in effektiva åtgärder vilket kan spara pengar för hushållen, säger Veronica Eade på Boverket. Att man dessutom får positiva effekter på miljön är ännu ett plus.

-Ju mindre mängd energi som går åt till uppvärmning och apparater, desto mindre påverkar vi klimatet på sikt, säger Tea Alopaeus på Naturvårdsverket. Under 2000-talet kan temperaturen öka avsevärt med stora förändringar i samhället som följd. Det positiva är att det finns så många bra lösningar som var och en kan göra. Kampanjen ger tips på vad man kan göra direkt i sitt dagliga beteende och som inte kostar något.

Kampanjen startade 2007 och besöker mässor runt om i landet. Turnén genomförs i samarbete med kommunala energi- och klimatrådgivare. Målgrupper är husägare och hyresgäster.

Ett nytt inslag i år är en guidad tur runt i huset med information om energideklarationerna. Därutöver många andra tips om hur man kan bli energismart.

Energideklarationen - visar hur huset mår


Energideklarationen är det nya redskapet för att få den nödvändiga kunskapen om byggnaden som helhet, hur huset mår och hur det hushållar med energin. Den ger bra information till köpare, hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Att bygga energieffektivt är också att bygga så att människor inte far illa av dålig ventilation eller mögel.

Husägaren ska se till att en energiexpert upprättar en deklaration. Energiexperten ger sedan förslag till kostnadseffektiva förbättringar. Lagen om energideklarationer gäller sedan den 1 oktober 2006. Vanliga villor omfattas inte förrän den 1 januari 2009 och då endast vid försäljning. Men att genomföra energideklarationen kan vara en god idé även om man inte tänker sälja. Man kan spara mycket energi genom att följa energiexpertens råd, inte minst i äldre hus. Och när huset väl ska säljas fungerar energideklarationen som en varudeklaration där husköparna får klara besked om vilka åtgärder som gör genomföras och som ger bäst effekt för att få ned energianvändningen.

Det här kan du göra nu!


Många vill ha information om vad man kan göra för att minska energianvändningen i det egna boendet. Det handlar både om att skona miljön och att sänka energikostnaderna. Det gäller att veta hur. Kampanjen lämnar ett antal tips om hur man kan Bli Energismart.

 

  • Täta husets dörrar och fönster, men se ändå till att det kommer in tillräckligt med frisk luft
  • Köp energisnåla vitvaror (kyl/frys, spis, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare) när du ändå ska byta
  • Minska din varmvattenanvändning genom att duscha istället för att bada och genom att byta ut dina gamla kranar mot energisnåla
•Byt ut dina glödlampor till lågenergilampor så fort glödlamporna går sönder

 

Visste du att...
... för varje grad du sänker inomhustemperaturen minskar uppvärmningskostnaderna med cirka fem procent?
... snålspolande armaturer kan minska varmvattenförbrukningen med upp till 15 procent?
... om fyra miljoner hushåll byter 10 glödlampor till lågenergilampor blir den sammanlagda besparingen två miljarder kronor?

Detta är bara några få exempel på energismarta tips som kampanjen vill sprida. Alla tips passar inte för alla hem och hushåll, men många passar för många.

För ytterligare information kontakta:
Energimyndigheten: Jenny Persson, 073-660 21 15 och Tommy Ankarljung, 070-595 37 61. Pressekreterare är Lennart Bodén, 070-260 70 36.