Skip to main content

En halv miljard till energieffektivare kommuner och landsting

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 15:46 CET

Nu kan kommuner som gör sin verksamhet mer energieffektiv få ekonomiskt stöd från Energimyndigheten.

Förordningen om energieffektiviseringsstöd trädde i kraft vid årsskiftet och i och med att Energimyndigheten nu fattat beslut om föreskrifter och allmänna råd finns alla förutsättningar på plats för ansökan om stöd.

I december 2009 beslutade regeringen om statligt stöd till kommuner och landsting som arbetar strategiskt med energieffektivisering i den egna verksamheten. Satsningen på totalt 99 miljoner om året ingår i ett nytt femårigt nationellt energieffektiviseringsprogram för kommuner och landsting. Energimyndigheten handlägger stödet.

För att få stödet ska kommuner och landsting arbeta fram en strategi för hur de ska minska energianvändningen i sin egen verksamhet när det gäller fastigheter och transporter. Därutöver kan de välja fler områden där de vill energieffektivisera.

Strategin ska innehålla en nulägesanalys och utifrån den, mål för hur mycket energi som kan sparas fram till 2014 och 2020, både räknat i MWh och som procentuell minskning. Strategin ska även innehålla en tidssatt handlingsplan.

– Den lokala och regionala nivån är väldigt viktig för att nå våra högt ställda nationella och internationella klimatmål. Det finns en stor outnyttjad lönsam potential för energieffektivisering inom offentlig sektor, säger Andres Muld, avdelningschef vid Energimyndigheten.

Mila Hamberg som handlägger energieffektiviseringsstödet på Energimyndigheten har märkt ett påtagligt intresse.

– Många kommuner och landsting välkomnar det ekonomiska stödet och jag får dagligen frågor om hur man kan ansöka.

Energimyndigheten ska under våren hålla seminarier för att informera om det nya stödet. Förutom ekonomiskt stöd ger Energimyndigheten råd och information kring hur energieffektiviseringen kan göras.

Mer information på www.energimyndigheten.se/eestod

Frågor besvaras av Mila Hamberg på Energimyndigheten
mila.hamberg@energimyndigheten.se 016-544 21 39