Skip to main content

Energikrävande digitalboxar tas bort från marknaden

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 13:16 CET

Den 25 februari träder ekodesignkraven för enkla digitalboxar i kraft inom EU. Det innebär att de enkla digitalboxarna får dra maximalt 5 W i aktivt läge och 1 W i standbyläge, något högre vid extra funktioner.

De produkter som inte uppfyller dessa krav får inte längre tillverkas eller importeras för användning inom EU. När Energimyndigheten testade digitalboxar visade det sig att vissa drog lika mycket oavsett om de var på eller i standby.

Digitalboxar delas in i enkla och avancerade i ekodesigndefinitionen. Enkla, till skillnad från avancerade, saknar krypteringsmöjlighet, vilket innebär att de inte kan visa betalkanaler. Enligt elektronikbranschen är det i huvudsak avancerade boxar som säljs i Sverige. De enkla står förmodligen för mindre än en tiondel av marknaden.

- Med de nya kraven kan det bli stora energibesparingar när ett land går över till digital-tv eftersom många då köper en box till sin gamla tv. Sverige och flera andra länder har redan gått över, men några av EU-länderna håller fortfarande på, säger Carlos Lopes, projektledare för ekodesign vid Energimyndigheten.

Energimyndighetens tester visar att en del digitalboxar kan dra mer energi per år än en medelstor TV på grund av hög standby-effekt. Besparingen med de här gränsvärdena beräknas bli omkring 9 TWh per år totalt i hela EU vilket motsvarar mer än Estlands hela elanvändning.

- Ekodesignkraven har förmodligen redan haft betydelse eftersom många tillverkare och återförsäljare har känt till dem och anpassat sin produktion och sitt sortiment för att klara kraven. Använder de samma energismarta teknik även i de avancerade digitalboxarna som har krypteringsmöjlighet blir påverkan ännu större, framhåller Mikael Holst, handläggare vid Energimyndigheten.

Om två år skärps ekodesignkraven för enkla digitalboxar ytterligare.

Mer information:

Carlos Lopes, projektledare ekodesign, 016-544 22 03 eller 070-550 34 30
Mikael Holst, handläggare, 016-544 23 75 eller 070-522 05 33
Anita Aspegren, enhetschef Testlab, 070-384 45 55

Om ekodesign:

Ekodesigndirektivet är ett sätt att agera över nationella gränser för att minska utsläppen och påverkan på miljö och klimat. Ekodesignkrav innebär att de mest energislukande modellerna inte längre får importeras eller tillverkas för försäljning inom EU. Produkter som redan är köpta eller ligger i lager får däremot fortfarande användas respektive säljas. En produkts miljöpåverkan och energianvändning avgörs ofta redan under designfasen. Därför kallas direktivet för ekodesign.