Skip to main content

Energikunskap - webbplatsen för dig som är nyfiken på energi!

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 21:00 CEST

Energimyndigheten har utvecklat webbplatsen "Energikunskap" i syfte att skapa intresse för energi i allmänhet och för omställningen till ett långsiktigare energitänkande i synnerhet.

Energimyndigheten har utvecklat webbplatsen "Energikunskap" i syfte att skapa intresse för energi i allmänhet och för omställningen till ett långsiktigare energitänkande i synnerhet. Informationen ska vara läsvärd för alla grupper inom skolan, men även allmänhet, forskare och politiker ska kunna hitta läsvärd information på webbplatsen. Infomationen är anpassad för ungdomar från årskurs 8.

Webbplatsen är indelad i fyra huvudavdelningar:
Faktabasen
Faktabasen är för tillfället indelad nio underavdelningar: Distribution, Energi i Sverige, Energi i världen, Energianvändningen, Framtidens energi, Klimat och energi, Olika slags energi, Så bestäms elpriset samt Vad är energi? Dessutom finns en ordlista med förklaringar på en mängd facktermer inom energiområdet.

Nyhetsdelen
Nyhetsdelen innehåller i huvudsak reportage och intervjuer med unga i energibranschen, men även energinyheter och tips på energiutbildningar presenteras där.

Lärarrum
I lärarrummet finns information och uppslag om hur webbplatsen kan användas i skolan. Där finns också förslag på lektionsupplägg och presentationer av olika energiprojekt som kan vara intressanta för skolvärlden.

Vanliga frågor
Går du och funderar på något som har med energi att göra? Skicka då in din fråga via webbplatsen Energikunskap så svarar vi så fort vi kan och publicerar fråga och svar på webbplatsen. Frågedelen har rubrikerna: Alllmänt, Boende, Miljö och slutligen Transporter. Eftersom det är dina frågor som styr innehållet så tillkommer nya rubriker i takt med att frågorna strömmar in.

Hur du hittar dit
På förstasidan på Energimyndighetens vanliga webbplats finns en permanent länk som heter Energikunskap. Självklart kan du också gå direkt till webbplatsen på adressen: www.stem.se/energikunskap.

Kontakt:
Durkfelt Suzanne 016-544 2127
Engberg Petronella 016-544 2096