Skip to main content

Energimyndigheten lyfter de viktigaste energibesluten under Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2014 09:03 CEST

Energisystemet är ryggraden i svensk hållbarhet och välfärd. Men viktiga beslut måste fattas för utvecklingen ska fortsätta i rätt riktning. Hur hållbart kommer Sverige att vara år 2018, är den centrala frågan som Energimyndigheten söker svar på under Almedalsveckan.

Omställningen till ett hållbart energisystem kan inte vänta. Sverige står inför stora utmaningar, inte minst inom elproduktion, transport- och byggsektorerna. Samtidigt sker en demokratisering av hela energisystemet när konsumenter och mindre aktörer får en större betydelse i såväl energiproduktion och som i reglering av elsystemet.

– Det är brännande frågor som kräver en längre tidshorisont som kräver att vi ser bortom den närmaste mandatperioden. Vi behöver jobba långsiktigt och föra en pragmatisk dialog tvärs över flera samhällssektorer, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Måndagen den 30 juni deltar därför Energimyndigheten i ett gemensamt arrangemang tillsammans med Hagainitiativet, Stockholm Environmental Institute och Stockholm Resilience Centre, under rubriken Sverige 2018 – konkurrens och innovation. Energimyndighetens tre programpunkter handlar om:

  • Konsumenter som framtidens elproducenter. Perspektiv på den nya prosumentrörelsen och vilka konsekvenser det kan leda till för det svenska energisystemet.
  • Kärnkraftens och vattenkraftens roll i ett hållbart energisystem. Hur det är möjligt att kombinera ett konkurrenskraftigt näringsliv med arbetet att nå klimatmålen.
  • Hur påverkar energimarknadens utveckling de svagaste i samhället och hur står sig Sverige jämfört med resten av Europa när man använder en ökande del av sin inkomst för att betala energiräkningen?

– Välfärd och hållbarhet hänger ihop. Allt fler, både i Sverige och internationellt, ser också hållbarhet som en viktig del för sin livskvalitet och de aktörer som inser detta kan bli attraktiva och göra sig konkurrenskraftiga på ett sätt som tidigare inte varit möjligt, säger Erik Brandsma.

Tid och plats:

Almedalen • 30 juni kl 9.00–15.00 • länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4, Visby

Twitter: #SWE2018

Kontakt:

Eva Lindhé, kommunikationschef Energimyndigheten, telefon 016-542 06 22.


Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.