Skip to main content

Energimyndigheten satsar på elbilsutveckling i Trollhättan

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 16:52 CET

Den 10 december beslutade Energimyndigheten att stödja fortsättningen på Innovatums forskningsprojekt – elbilen ZE SAAB 9-3. Säkerhet och batteriutveckling är två prioriterade områden i nästa steg av projektet som nu kan delfinansieras med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten.

Det föreslagna stödet på 86 680 520 miljoner avser en fortsättning på det så kallade Blixtprojektet.  Projekt har som ett delmål att snabbt ta fram en testflotta på drygt 100 elfordon.  Elfordon har potentialen att bli väsentligt mycket energieffektivare än konventionella motorfordon och kan därmed komma att minska den totala energianvändningen från transportsektorn. Ett elfordon har även möjlighet att återvinna energi vilket är speciellt viktigt i körsituationer som innehåller ett stort antal inbromsningar och accelerationer.

Satsningen innebär ett fortsatt utvecklingssamarbete inom elbilsområdet och inrymmer bland annat Li-jonbatteritillverkaren Boston Power, som ger möjlighet till systemlösningar och öppnar för ytterligare prestandaförstärkningar. Detta speglar den internationella trenden mot integration mellan fordonstillverkare och batterileverantörer. I förlängningen skapas också goda förutsättningar för en svenskbaserad batteriproduktion vilket redan diskuterats. I projektet står Uppsalaföretaget Electroengine för en stor del av utvecklingen och integreringen avseende kraftelektronik, elmaskin och batteristyrsystem som kommer att användas i bilarna. Power Circle - elkraftsbranschens intresseorganisation medverkar i projektet med uppgift att finna mottagare inom ramen för den nationella demosatsningen.

Energiutvecklingsnämnden, EUN, ställde sig positiv till att bevilja 86 miljoner kronor till projektet under förutsättning att regeringen skjuter till de 60 miljoner som aviserades tidigare i veckan.

Stödet från Energimyndigheten motsvarar 62 procent av de stödgrundande kostnaderna i projektet.

Kontakt:
Peter Kasche, Energimyndigheten, telefon 016-544 2091
Anders Lewald, Energimyndigheten, telefon 016-544 2060