Skip to main content

Energiutblick 2011 – Nordens nya energikonferens

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 12:00 CEST

I mars 2011 går Energimyndighetens nya konferens Energiutblick av stapeln i Göteborg. Där kommer deltagare från de nordiska ländernas energimyndigheter tillsammans med branschaktörer, forskningsinstitut och andra aktörer från de nordiska länderna att samlas i en av norra Europas största energikonferenser.

Energi- och klimatfrågorna stannar inte vid nationsgränserna. Därför startar nu Energimyndigheten en ny årlig konferens med både nationell och internationell ansats. Konferensen vänder sig till företag, myndigheter, forskningsinstitut och intresseorganisationer i energibranschen samt till forskare och studenter på universitet och högskolor.

– Ett hållbart energisystem är en internationell angelägenhet och vi vill med Energiutblick 2011 underlätta för aktörer att byta erfarenheter och samarbeta över nationsgränserna, säger Anna Friden, informationschef vid Energimyndigheten.

I anslutning till konferensen har företag och organisationer möjlighet att presentera sig som utställare på energimässan. Konferensen Energiutblick 2011 smygstartar redan den 15 mars kl. 13.00 med en energiutställning. Följande dag startar själva konferensen med en stor inledningssession, som därefter går över i ett spännande program med flera föredrag.

– Under konferensen kommer seminarier och föredrag att hållas under fem olika teman som tillsammans ger en stor spännvidd över de frågor som är centrala för energisystemen i de olika länderna, säger Anna Fridén.

Årets teman är:

  • Globala trender
  • Framtidens energi
  • Energi och marknad
  • Teknik för tillväxt
  • Effektiva energianvändare

Om Energiutblick 2011:

Energiutblick blir en ny mötesplats för aktörer inom energibranschen med fokus på ett hållbart energisystem där ekonomi, miljö och trygghet lyfts fram både nationellt och internationellt. Energiutblick arrangeras av Energimyndigheten 15-17 mars 2011 på Svenska Mässan i Göteborg.

Energimyndigheten arrangerade tidigare den årliga konferensen Sveriges Energiting (även kallat Energitinget) med administrativt stöd från konsultföretaget Konferensforum AB. Energimyndigheten sade upp avtalet med Konferensforum 2009. Konferensforum AB har valt att fortsätta arrangera en konferens under benämningen Sveriges Energiting i Stockholm utan Energimyndighetens medverkan.

Kontakt: Leonardo D’Errico, projektledare Energiutblick 2011 016-544 21 66
Kontakt: Anna Fridén, informationschef Energimyndigheten 016-544 23 36