Skip to main content

Fläkta lagom i julmatsstöket

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 10:41 CET

Köksfläkten drar inte bara ut matos. När den används försvinner också mycket av den uppvärmda inomhusluften. En studie från Energimyndigheten visar att värmeförlusten från köket kan vara mer än tio gånger så stor som den el själva fläkten drar.

Just före jul tillbringar vi mer tid än vanligt i köket, där köksfläkten idag har blivit en viktig designdetalj. Försäljningen av fläktkåpor ökar stadigt. Men i valet av fläkt är det viktigt att inte bara form får styra, utan även hur mycket energi den drar.

– Själva fläkten drar inte så mycket el, men energin som går åt för att ersätta den uppvärmda inomhusluften som fläkten suger ut ur huset kan vara mer än tio gånger så stor, säger Anita Aspegren som är chef på Energimyndighetens Testlab.

Studien visar att en köksfläkt med ett luftflöde på 700 m³/timme suger ut varm inomhusluft motsvarande 1100 kWh om året. Väljer du en fläkt med luftflöde på 500 m³/timme minskar värmeförlusterna med nästan hälften, till knappt 600 kWh om året. Det intressanta är att båda fläktarna är mycket effektiva och klarar av att ta bort runt 99 procent av matoset.

Störst värmeförluster blir det för hus i norra Sverige med fjärrvärme. Det beror både på att det är kallare i norr och att fjärrvärme ger ett lägre värmeutbyte än värmepumpar. För södra Sverige blir motsvarande siffror alltså lägre, 600 kWh/år respektive 325 kWh/år, men även här minskar värmeförlusterna med nästan hälften för fläkten som har lägre luftflöde. Kalkylen utgår ifrån att du använder köksfläkten 50 minuter per dag på högsta hastighet, dock inte turbo.

– När du ska köpa ny fläkt, titta på hur stort fläktens luftflöde är, så att inte husvärmen sopas bort till ingen nytta. Tänk också på att bara ha fläkten på medan du lagar mat. Stäng sedan av, säger Berit Carlsson som lett studien på Energimyndighetens Testlab.

Läs Mer om testet av köksfläktar och Bra att veta om köksfläktar.

Här hittar du alla testade produkter.

För mer information kontakta:
Berit Carlsson, Energimyndighetens Testlab, telefon: 016-544 23 73
Anita Aspegren, Energimyndighetens Testlab, telefon: 016-544 23 71