Skip to main content

Flest väljer avtal med rörligt elpris

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2014 09:09 CEST

Under första kvartalet 2014 blev andelen kunder med rörligt elprisavtal större än fastprisavtalen. Detta framgår av ny statistik från Energimyndigheten.

Under senare tid har allt fler elkunder valt avtal med rörligt i stället för tidsbundet pris. Under mars 2014 hade 38,6 procent avtal med rörligt pris, medan 38,2 procent valt någon form av bundet avtal. Ett år tidigare var motsvarande andelar 32,8 respektive 41,8 procent.

Andel kunder inom hela Sverige efter avtalstyp, januari 2013 – mars 2014, procent

För tabell, klicka: här

Elpriserna under första kvartalet 2014 i korthet:

  • Elpriserna sjönk under första kvartalet 2014. Under mars betalade kunder med rörligt pris 6-8 procent mindre för sin el än under med december 2013. Det rörliga priset var dessutom lägre än under åren 2008-2012, men marginellt högre jämfört med juli och augusti 2013.
  • För kunder med tidsbundna avtal var elpriserna 2-3 procent lägre under mars 2014 jämfört med december 2013. De var dessutom de lägsta sedan åren 2006 och 2007.

Elpriserna hittar du i rapporten via länken.

Antalet byten av elleverantör fortsätter att öka

Under första kvartalet 2014 uppgick antalet byten av elleverantör bland hushållskunder till 118 000. Detta var ökning med 13 procent jämfört med första kvartalet 2013. Under de senaste fyra kvartalen har 505 000 byten registrerats – en ökning med 10 procent.

Små prisförändringar på fjärrvärme

Under mars 2014 var priset på fjärrvärme 882,7 kr/MWh. Detta innebär en prisökning på 0,7 procent jämfört med under mars 2013. Priset var däremot 0,5 procent lägre än under december 2013.

Om statistiken

Statistiken är framtagen av SCB på uppdrag av Energimyndigheten som är statistikansvarig myndighet för den officiella energistatistiken.

Uppgifter om elnätföretagens priser avser den första januari och gäller sedan under ett helt kalenderår. Statistiken baseras på de priser som elnätföretagen redovisar till Energimarknadsinspektionen och som sammanställs i årsrapporter. Elnätpriserna är redovisade exklusive moms.

Från och med april 2013 redovisas de elenergipriser som erbjuds av elleverantörerna uppdelat på Sveriges fyra elområden.

Från och med april 2013 används även befintliga elprisuppgifter, vilket har minskat uppgiftslämnarbördan för elleverantörerna och förbättrat statistikens kvalitet.

Mer om statistiken finns att läsa i publikationen "Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2014" EN 24 SM 1402.


Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.