Skip to main content

Forskning för effektivare energianvändning i bebyggelsen

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 11:34 CET

Bebyggelsen står idag för 40 procent av Sveriges energianvändning. Vi behöver mer kunskap och verktyg för att den ska bli energieffektivare. Därför utlyser Energimyndigheten stöd till forskning som ger kunskap om både hur vi får energieffektivare byggnader och hur konsumenters vanor, val och livsstilar påverkar energianvändningen.

Energimyndigheten lyfter fram bygg- och bebyggelsesektorn som ett strategiskt och prioriterat område för forskning och innovation de kommande åren.

Byggnader har lång livslängd och därför är det viktigt med effektivare energianvändning för hus som byggs nu och ska användas decennier framöver. 

– Men den kanske största utmaningen ligger i att få den bebyggelse vi redan har att bli mer energieffektiv och där ser vi behov av mer forskning, säger Jörgen Sjödin, handläggare på teknikavdelningen på Energimyndigheten.

Utvärderingen från tidigare forskningsprogram, visar också att det finns stort behov av forskning som hjälper boende att få en smartare livsstil när det gäller val och vanor i vardagen.

I det nu aktuella programmet och utlysningen ”Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende” finns 20 miljoner att söka.

– Vi planerar redan nu inom det här området för ett större samverkansprogram tillsammans med branschen. Därför kommer ytterligare medel att tillföras området och fler utlysningar inom en snar framtid, säger Birgitta Palmberger, chef för teknikavdelningen på Energimyndigheten.


Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.