Skip to main content

Forskning kring skogens ekosystem

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 14:12 CEST

Energimyndigheten har beviljat totalt 5,8 miljoner kronor till tre forskningsprojekt som alla rör konsekvenserna i skogen av att avverkningsrester tas ut som bränsle, samt återföring av aska.

Bakgrunden är att fältförsök är en stor tillgång för att dra slutsatser om vad som händer långsiktigt i skogen. Inte minst är detta angeläget när efterfrågan på biobränslen väntas öka och skogsbränslesystemet måste utformas så att risken för negativa effekter minimeras.

Tre forskningsorganisationer samverkar kring projektet ”Nationell resursbank med långsiktiga försök inom ämnesområdet helträdsuttag och askkompensation för uppföljning av miljöeffekter”. Projektet syftar till att dokumentera pågående försök med olika mätprogram och samla dessa data i en nationell resursbank.

Stödet är fördelat så här:

* Skogsforsk, Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut i Uppsala får 2 104 000 kronor. Projektledare: Staffan Jacobson.
* IVL Svenska Miljöinstitutet AB i Stockholm får 280 000 kronor. Projektledare: Therese Zetterberg.
* Sveriges Lantbruksuniversitet, Vindeln, får 3 423 000 kronor. Projektledare: Gustaf Egnell.

Ytterligare information: handläggare Anna Lundborg 016-544 21 10, 070-741 21 10.