Skip to main content

Forskning om havsenergi får 27 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2015 13:23 CEST

Nu har Energimyndigheten fördelat 27,6 miljoner kronor till några av landets bästa forskargrupper och utvecklingsbolag genom forsknings- och innovationsprogrammet Marin energiomvandling.

Sju projekt beviljas stöd för att driva den svenska forskningen och utvecklingen inom havsenergibranschen framåt. Samtliga projekt bidrar till att sänka elproduktionskostnaden, så att havsenergi på sikt kan ge värdefullt bidrag av förnybar el i flera olika länders elsystem samt bidra till att utveckla näringslivet i Sverige.

– Havsenergi är ett spännande område med stor potential globalt sett och Sverige har goda chanser att vara ledande inom utvecklingen, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Projekten omfattar allt från miljöstudier till teknikutveckling, vilket ger bra förutsättningar till att ytterligare stärka Sveriges redan i dag starka position inom forskning och utveckling på havsenergiområdet. Ett viktigt mål med projekten är att de ska bidra till utvecklingen av hållbara elproduktionssystem som har potential att implementeras i Sverige och utomlands.

– Koncept där havsenergi kan omvandlas till elenergi är viktiga framtidsområden där svenska forskare och företag kan bidra till energiomställningen globalt, samtidigt som teknikutvecklingen kan ge arbetstillfällen i Sverige, säger Rémy Kolessar, chef för avdelningen för forskning och innovation på Energimyndigheten.

Gensvaret på den första utlysningen inom forskningsprogrammet Marin energiomvandling var stort, och summan som totalt söktes var fyra gånger så stor som fanns tillgängligt. De nya projekten är ett tillskott till de fåtal koncept som redan idag finns installerade på experimentell nivå i havet. Det kommer dock att krävas ytterligare forskning och utveckling innan havsenergi kan bli kommersiellt gångbart.

– Sverige ligger långt fram både när det gäller forskning och verksamma företag inom havsenergibranschen. Energimyndighetens program ska underlätta att få ut produkter på marknaden och i havet. Detta ligger i linje med Energimyndighetens mål om att stödja näringslivsutveckling inom energiområdet, säger Tobias Walla, programansvarig handläggare vid Energimyndigheten.

Inom programmet planeras en andra utlysning under senhösten 2015, där Energimyndigheten vill knyta ihop industri och forskning ytterligare. Håll uppsikt på Energimyndighetens webbplats för mer information om utlysningen under hösten.

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.