Skip to main content

Framtidens energisystem på Sveriges Energiting 2010

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 16:18 CET

Vilken roll har kärnkraften i framtiden? Kan Norden bli nettoexportör av klimatneutral el? Kan solceller bota klimatproblemen? Det är några av frågorna som kommer att tas upp på Sveriges Energiting, landets största mötesplats för aktörer inom energisektorn.

Den 16-17 mars är det dags för Energimyndighetens årliga evenemang Sveriges Energiting. Där möts forskare, storföretag, entreprenörer, myndigheter, intresseorganisationer och många andra aktörer inom energisektorn för att diskutera energifrågor som berör hela samhället – från hushåll och miljonprogramsfastigheter, till storindustri och spetsforskning.

Några av årets sessioner vid Energitinget handlar om kärnkraften och dess framtid. Sessionen baseras på forskningen vid svenska högskolor och universitet. Bland programrubrikerna finns exempelvis:

  • Framtidens kärnkraft - varför?
  • Nya reaktorer - en titt i kristallkulan
  • Att stoppa nukleära busar
  • Hur klarar vi kompetensen i framtiden?

Bland föredragshållarna finns bland annat representanter från Vattenfall, Ringhals, Chalmers och forskningscentret SKC.

Export av klimatneutral el

På 2020-talet kan 15 till 20 procent av Europas el komma från vindkraft. Om EU:s energi- och klimatmål ska nås kommer det att byggas en stor mängd ny förnybar elproduktion, både i Norden och i övriga Europa. Norden har stora möjligheter att bidra till denna utveckling. Vid Energitinget kommer svenska och internationella seminarieledare att ta sig an frågor som vem kommer att vilja köpa den el vi tänker oss att exportera,  hur de nya förutsättningarna för kraftsystemet ska hanteras, samt hur vi kan hantera vindkraftens variationer och vilka reglermöjligheter finns.

Stora möjligheter för solceller

Solcellsmarknaden har nu börjat ta fart i flera länder. Men för att nå upp i de nivåer som beskrivs i nämnda scenarier innebär att Sverige står inför en enorm marknadsutveckling och möjligheterna att etablera framgångsrika industrier är därför också enorma. I Sverige finns goda möjligheter att skapa kommersiella framgångar med hjälp av duktiga forskare och kunnig industri. Möjligheter och konsekvenser av framtida satsningar på forskning och marknad utreds och sessionen avslutas med en debatt.

Framtidens energisystem

Sveriges Energiting session 6-8, tisdag 16 mars kl 13.30 – 18.00, Stockholmsmässan Älvsjö.

Mer information:

Tommy Ankarljung, kommunikationsdirektör Energimyndigheten, 016-544 2008
Ola Westberg, pressekreterare Energimyndigheten, 016-544 2036

Om Sveriges Energiting:

Sveriges Energiting är en viktig samlingsplats för energisektorns aktörer. Energi- och klimatfrågorna står starkt i fokus. Vid 2010 års energiting innehåller menyn allt från globala klimatfrågor, till energieffektivisering, teknikutveckling, kommersialisering, konsumentperspektiv och energimarknadsfrågor. I anslutning till mötesplatsen energitinget finns välfyllda utställningsytor. Cirka 2000 deltagare väntas till energitinget, som nu arrangeras för tolfte året i rad.

Mer information och ett preliminärt program över föreläsningar, seminarier och deltagande organisationer finns att hämta på www.sverigesenergiting.se.