Skip to main content

Fyra företag har tilldelats hållbarhetsbesked av Energimyndigheten

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2011 11:09 CET

Energimyndigheten har fattat beslut om de första hållbarhetsbeskeden för biodrivmedel och flytande biobränsle. Ett giltigt hållbarhetsbesked är ett villkor för att få skattebefrielse för dessa drivmedel från 1 februari 2012.

– Företagen har rutiner på plats som visar att de biobränslen som hanteras kan anses vara hållbara, säger Paul Westin på Energimyndigheten.

För att bränslen ska betraktas som hållbara ska det i hela produktionskedjan, från råvaruproduktion till slutanvändning, kunna styrkas att ett antal kriterier för hållbarhet är uppfyllda. Hållbara mängder ska rapporteras årligen till Energimyndigheten.

Rapporteringsskyldig är den som är skattskyldig för biodrivmedel eller flytande biobränsle enligt 4 kap i lagen om skatt på energi, samt användare av icke skattepliktiga flytande biobränslen. Alla aktörer i produktionskedjan berörs indirekt i och med att rutiner måste finnas på plats för att leverera information om hållbarhet till sina kunder eller leverantörer.

Företag som tilldelats hållbarhetsbesked:

  • Falkenberg Energi AB
  • OK-Q8 AB
  • Preem AB
  • SEKAB Biofuels & Chemicals AB

Mer information

Paul Westin, enhetschef tfn: 016-544 20 58

Interna länkar