Skip to main content

Gröna varmvattenberedare öppnar för solsystem

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2013 09:31 CET

Nu får varmvattenberedare krav om ekodesign och energimärkning. Förslaget sparar 125 TWh i EU varje år från 2020, vilket motsvarar hela Estland och Lettlands årliga energianvändning.

Två tunga produkter har den senaste veckan fått EU-beslut om att bli energieffektivare. Först pannor och därefter varmvattenberedare.

Förslaget om ekodesign och energimärkning för varmvattenberedare gäller separata varmvattenberedare som drivs av gas, olja och el samt värmepumpar.

För första gången energimärks även ett system, som förutom varmvattenberedaren kan innefatta till exempel en solpanel eller annat. Dessa särskilt effektiva system gynnas av den nya märkningen och är bra för konsumenter som vill ha så energieffektiv vattenuppvärmning som möjligt.

– Konventionella elvarmvattenberedare måste med förslaget bli energieffektivare. De allra största, som inte är för bostäder, kommer efter år 2018 att behöva kompletteras med till exempel värmepumpar eller solpaneler för att klara kraven, säger Carlos Lopes som har varit Sveriges representant i förhandlingarna.

Ekodesignförslaget har förutom krav på energieffektivitet också gränser för utsläpp av kväveoxider och buller.

– De nya kraven och framförallt den nya märkningen kommer att driva på teknikutvecklingen och gynna innovationer som tänker energisnålt, säger Anna Johansson, ställföreträdande enhetschef på resurseffektiva produkter.

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.