Skip to main content

Hur påverkar beteende och vanor elanvändningen?

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 16:54 CEST


- 7,5 miljoner till forskningsprogram som ska svara på frågan.

Hur påverkar människors vanor, värderingar och beteende elanvändningen i Sverige och hur kan kunskap om detta samspel främja åtgärder för minskad elanvändning inom bebyggelsesektorn? Det är huvudfrågan för ELAN - samspelet mellan människans beteende och värderingar för effektiv elanvändning. Energimyndigheten har beviljat Elforsk AB, Stockholm, 7,5 miljoner kronor i stöd för programmet som ska starta 1 juli 2006 och löpa i 3,5 år. Totalt omfattar programmet 18,75 miljoner och övrig finansiering kommer från energiföretagen inom Elforsk AB.
Bakgrunden är att cirka 70 TWh el används inom service- och bostadssektorn årligen i Sverige. Totalt har elanvändningen de senaste åren legat mellan 145-150 TWh. Det är därför angeläget att studera kopplingen mellan människors beteende och elanvändningen för att kunna identifiera möjliga områden för eleffektivisering. ELAN ska också bidra till bättre statistik över elanvändningen.

Programmet har bedrivits sedan 1998 och nuvarande stödbeslut omfattar etapp 3.

Projektledare på Elforsk är Monica Adsten.

Ytterligare information:
handläggare Conny Ryytty 016-544 20 95, 070-207 47 36,
enhetschef Sten Åfeldt 016-544 21 11, 070-648 85 41.