Skip to main content

Inbjudan – presseminarium

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 13:30 CET

Prisutvecklingen på el och utsläppsrätter samt de internationella bränslemarknaderna.
Energimyndigheten i en snabbanalys försökt förklara orsaker till prisstegringarna samt inbördes samband mellan de olika marknaderna.

Priserna på olja, gas och kol är historiskt sett mycket höga i dagsläget. Samtidigt har priset på el och priset på den nya europeiska marknaden för utsläppsrätter stigit kraftigt den senaste tiden. Mot den bakgrunden har Energimyndigheten i en snabbanalys som överlämnas till regeringen försökt förklara orsaker till prisstegringarna samt inbördes samband mellan de olika marknaderna.

Rapporten presenteras vid ett presseminarium.

Tid: onsdagen den 2 november 2005, kl. 10.00-11.30.
Plats: Energimyndighetens sammanträdeslokaler, Drottninggatan 50, Stockholm (porttelefon).
Medverkande: Generaldirektör Thomas Korsfeldt, Avdelningschef Zofia Lublin, Urban Kärrmarck, expert, Christian Sommer, handläggare, Carola Lindberg, handläggare samt Erik Filipsson, handläggare.

Anmäl er gärna på mail till lennart.boden@stem.se

Observera att seminariet endast är öppet för media.

I anslutning till seminariet kommer rapporten att publiceras här på www.stem.se.