Skip to main content

Klimatförhandlingar ökar intresset för investeringar i cleantech

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 13:31 CET

De klimatmål som nu förhandlas i Köpenhamn skapar incitament för investeringar inom cleantech. Energimyndigheten har kartlagt svenska intressanta cleantechbolag inom energiområdet i den nyligen publicerade rapporten ”Investera i cleantech 2009”, som ger svar på många av frågeställningarna inom området.

Lagom till COP15-mötets rundabordsdebatt på torsdag där hinder och möjligheter kring investeringar i förnybar energiteknik ska diskuteras, ger Energimyndigheten ut sin årliga rapport med en överblick över marknadsläget för svensk cleantech.

I årets rapport lägger myndigheten extra fokus på det politiska området, som ofta får stor påverkan på vilka tekniker som kommer att komma ut på marknaden.

– Många talar om cleantech som ett område som är starkt politiskt styrt, i rapporten konstaterar vi att politisk styrning, för vissa nya tekniker, är en fördel snarare än en nackdel, säger Malin Olofsson vid Energimyndigheten.

Marknaden för cleantech har vuxit kraftigt de senaste åren, och den fortsätter att växa starkt. Det kommer att behövas ett stort antal nya produkter för att tillfredställa efterfrågan. Rapporten kartlägger också de viktigaste styrmedlen som har påverkan för många av bolagen och därmed även påverkar de som investerar i bolagen.

I rapporten pekar Energimyndigheten på att cleantechområdet har egenskaper som skiljer det från många andra områden. Bland annat uppstår ofta ett stort kapitalbehov för bolag i ett tidigt skede eftersom det ofta krävs stora initiala investeringar i exempelvis testanläggningar för att verifiera tekniker.

– Det finns också ett behov för bolagen att tidigt satsa på export eftersom många av dem inte har Sverige som hemmamarknad. Dessa faktorer gör området extra känsligt, men också extra intressant eftersom risker alltid också innebär stora möjligheter för de som kan och vågar ta risken, säger Malin Olofsson.

I år är det fjärde året i rad som rapporten ”Investera i cleantech” ges ut.

För mer information om rapporten och om myndighetens arbete med cleantechinvesteringar, kontakta:

Malin Olofsson, Energimyndigheten, telefon 016-544 2257 eller Dag Agnvall, Energimyndigheten, telefon 016-544 2044.