Skip to main content

Kunskap och förståelse ska underlätta för fler elfordon

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 13:33 CEST

När antalet sålda elfordon i Sverige ökar kan forskarna undersöka drivkrafter bakom köp av elfordon samt upplevda hinder och möjligheter hos användarna. Nu förlänger Energimyndigheten Demonstrationsprogrammet för elfordon till och med 2017 och tillsätter 85 miljoner kronor.

För att nå målet om fossiloberoende fordonsflotta till 2030 behövs en fundamental omställning av transportsektorn. Demonstrationsprogrammet för elfordon är en av Energimyndighetens satsningar inom forskningsfinansiering för att finna alternativ till fossildrivna fordon.

– Med fler elfordon på de svenska vägarna är detta ett steg helt i rätt riktning. En utökad satsning på demonstration av elfordon ökar definitivt möjligheterna att undanröja hinder för storskalig introduktion av elfordon i Sverige, säger Linda Rinaldo, handläggare vid Energimyndigheten.

Varför köper vi elfordon?

Under 2012 nyregistrerades närmare 1000 elfordon, främst laddhybrider, i Sverige. Detta kan jämföras med 2011 års knappa 200 fordon. Ökningen av användare gör det möjligt att genomföra användar- och beteendestudier för att öka kunskapen om vilka hinder, möjligheter och drivkrafter som finns hos användarna på marknaden.

– Prioriteringsmönster, upplevelser och attityder är relevanta att undersöka och det är ju först nu som detta är möjligt tack vare ett ökat elfordonsbestånd, säger Linda Rinaldo.

Fyra projekt får stöd för användarstudier

Fyra projekt har beviljats stöd i programmets senaste utlysning. Umeå universitet ska undersöka privatbilisters användning av elfordon och identifiera upplevda hinder och möjligheter. Linköpings universitet har beviljats stöd för att öka förståelsen för användarbeteenden i en bilpark med flera alternativa drivmedel. I projektet Greencharge Sydost har Blekinge Tekniska Högskola fått stöd för att demonstrera användning av elfordon i sammanlagt 24 kommuner i södra Sverige. Även KTH har fått stöd för att öka insikten kring elbilsanvändningen i urban miljö och kommer att genomföra sina studier i Hammarby sjöstad.

Mer information om samtliga projekt inom programmet finns i separat dokument. Mer ingående information om respektive projekt finns i Energimyndighetens projektdatabas.


Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Bifogade filer

PDF-dokument