Skip to main content

Nettoimport trots högre elproduktion under 2010

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 11:42 CET

Ett kallt 2010 och betydande återhämtning inom industrin ökade elanvändningen under året. Trots att produktionen av el samtidigt var högre jämfört med 2009 täcktes inte behovet och Sverige nettoimporterade 2,0 TWh el. Det visar ny preliminär elstatistik från Energimyndigheten över helåret 2010.

Elproduktionen under 2010 blev 144,5 TWh vilket är 8 procent högre än under 2009.

– Vindkraften producerade 3,5 TWh vilket var en fortsatt kraftig ökning med 40 procent från året innan. Produktionen under december månad var hela 80 procent högre än december 2009, säger Anna Andersson vid Energimyndigheten.

 

Vindkraftens andel motsvarar 2,4 procent av elproduktionen 2010. Kärnkraften ökande produktionen från 50 TWh under 2009 till 55 TWh 2010 vilket motsvarar 10 procent. Produktionen var ändå låg jämfört med tidigare år. Sedan år 1984 har produktionen endast varit lägre två gånger, år 2000 och 2009. Den bränslebaserade elproduktionen fortsätter att öka. Under år 2010 togs flera nya kraftvärmeverk i drift och produktionen ökade hela 34 procent från 2009. Vattenkraften producerade 66,2 TWh vilket är något mer föregående år.

Användning el

– Under varje månad 2010 var elanvändningen högre än under motsvarande månad 2009. Elanvändningen inom industrin var dock lägre för helåret 2010 jämfört med åren före 2009, säger Anna Andersson.

Användningen av el, inklusive nätförluster, var 146,5 TWh vilket är en ökning med 6 procent jämfört med 2009. Elanvändningen inom industrin ökade under 2010 till 53,5 TWh efter den stora nedgången efter finanskris och lågkonjunktur under 2009.

Vädret var ovanligt kallt under 2010, särskilt i början och i slutet av året. För landet som helhet var 2010 det kallaste året sedan 1987 enligt SMHI, vilket påverkar användningen av el för uppvärmning. Detta har inneburit att elanvändningen inom sektorn bostäder, service m.m. blivit högre än normalt. Den har ökat till 74,5 TWh, vilket beräknas vara cirka 2,8 TWh högre än vid ”normal temperatur”.

Utbyte av el med utlandet
Även om elproduktionen var högre under 2010, jämfört med 2009, täckte den inte landets elbehov. Sverige fick en nettoimport på 2 TWh under 2010 vilket kan jämföras med 2009 då nettoimporten var 4,7 TWh. Bara under december månad 2010 blev nettoimporten 1,8 TWh.

I samband med elstatistiken för helåret 2010 publicerar Statistiska Centralbyrån, SCB, även elstatistik för december månad och över leverantörsbyten på sin webbplats.

Eltillförsel och elanvändning i Sverige 2009 och 2010, TWh
För tabell se: http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Nettoimport-trots-hogre-elproduktion-under-2010/

Om undersökningen:
Energimyndigheten ansvarar för landets officiella energistatistik. På uppdrag av myndigheten producerar SCB varje månad elstatistik. I undersökningen ingår större och medelstora arbetsställen inom industrin, dessutom gas-, värme- och vattenverk samt järn- och spårvägar. De uppgifter som rapporterats in räknas upp till den nivå som motsvarar den totala elförbrukningen inom respektive bransch. Fler uppgifter redovisas kostnadsfritt på SCB:s webbplats.