Skip to main content

Nordiska Ministerrådet inbjuder till Nordisk energikommun 2011

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 12:34 CEST

De nordiska energiministrarna lanserar nu projektet ”Nordisk energikommun”. Tävlingen ska visa upp och stötta de nordiska kommunernas insatser för hållbara energi- och klimatlösningar.

Nordiska Ministerrådet sätter energi- och klimatrelaterade frågor högt på dagordningen för det nordiska samarbetet. Därför lanserar de nordiska energiministrarna idag projektet "Nordisk energikommun" som ska pågå 2010 och 2011 under de danska och finska ordförandeskapen.

"Nordisk energikommun" ska lyfta fram och stötta nordiska kommuners arbete för hållbara energi- och klimatlösningar. Projektet riktas till kommuner som satsar på nya och innovativa projekt i samarbete med det lokala näringslivet och regionen.

-Många kommuner visar upp ett imponerande arbete när det gäller hållbara lösningar. De når resultat, har ambitiösa planer och visar ett otroligt engagemang. Genom att vi synliggör och berättar om kommunernas erfarenheter och goda exempel, så kan andra kommuner i Norden, och även internationellt, inspireras att agera, säger Lykke Friis som är ordförande för Nordiska Ministerrådet och Danmarks klimat- och energiminister.

-Med nominering och utmärkelsen Nordisk energikommun så får de bästa en officiellt erkännande av sin insats, fortsätter hon.

-Den offentliga sektorn spelar en viktig roll som förebild på energieffektivisering och an-vändning av förnybar energi. I Finland har regeringen och lokala myndigheter länge haft ett bra samarbete om frivilliga avtal om effektivisering och förnybar energi, säger Finlands näringsminister Mauri Pekkarinen.

I ”Nordisk energikommun” kommer tre kommunala projekt i varje nordiskt land och självsty-rande område nomineras, varav ett blir utsett till Nordisk energikommun. Alla projekt ska visa hur nordiska kommuner kan ge synliga och hållbara bidrag till grön tillväxt och energi-försörjning i framtiden. "Nordisk energikommun" bidrar till att skapa en plattform för samarbete mellan de nordiska kommunerna.

På webbplatsen www.nordicenergymunicipality.org finns mer information om projektet, ansökningshandlingar till tävlingen m.m. Webbplatsen fungerar som portal för lokala nordiska energilösningar både i och utanför Norden och alla nominerade projekt presenteras där.

  • Fakta om tävlingen:
    Alla nordiska kommuner med banbrytande energiprojekt kan delta, varje kommun kan endast delta med ett projekt.
  • Ett kommunalt energiprojekt är ett avgränsat projekt som är starkt förankrat i kommu-nens organisation, dock inte nödvändigtvis med kommunen som projektledare.
  • Varje nordiskt land och självstyrande område kan nominera tre kandidater till priset Nordisk energikommun. Urvalet görs av nationella bedömningskommittéer.
  • Sista ansökningsdag är 20 januari 2011.
  • Nominerade kommuner sker under 1a kvartalet 2011.
  • Den slutliga vinnaren utses av en nordisk bedömningskommitté.

Kontaktperson:
Åke Axenbom
nordiskene...@energimyndigheten.se