Skip to main content

Nu finns hjälp att välja energismart hemventilation

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2016 09:30 CET

Från årsskiftet ska alla nya ventilationsaggregat för bostäder som säljs ha energimärkning. Den underlättar för konsumenter att välja det mest effektiva aggregatet.

Att installera ventilation med värmeåtervinning är en av de åtgärder som sparar mest energi i ett hus med styrd ventilation. Hus utan styrd ventilation ventileras med självdrag. Det går att spara upp till 30 kilowattimmar (kWh) per kvadratmeter och år med styrd ventilation kombinerat med värmeåtervinning.

– Har man ett energieffektivt aggregat och dessutom ställer in det in på rätt sätt så kan man både spara pengar och få bättre luftkvalitet i hemmet, säger Johanna Whitlock på Energimyndigheten.

Nu finns en energimärkning som gör att konsumenter kan jämföra olika ventilationsaggregat med varandra för att se vilka alternativ som är mest effektiva och bullrar minst. Energimärkningen visar fördelen med ventilationsaggregat med värmeåtervinning genom en värmeväxlare, så kallade FTX-aggregat, eftersom dessa får en bättre energiklass.

FTX-aggregat är ett vanligt ventilationssätt i svenska bostäder. Det minskar behovet av uppvärmning genom att ta tillvara på värmen i ventilationsluften innan den lämnar huset igen. Energimärkningen finns även på ventilationsaggregat med enkeltriktad ventilation.

Utöver energimärkning införs även ekodesignkrav.Ekodesignkraven innebär att bara de ventilationsaggregat som är tillräckligt energieffektiva och som inte bullrar för mycket får säljas.

Tänk på detta vid köp av nytt ventilationsaggregat

  • Det är viktigt att välja ett ventilationssätt utifrån husets förutsättningar.
  • Ta hjälp av energimärkningen.
  • Ventilationsaggregatet ska vara enkelt att förstå och använda.
  • Med rätt inomhustemperatur, rätt luftflöde och rena filter hålls energianvändningen nere.
  • Kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare för att få personlig rådgivning om vägen till ett energismart hem.

Kontakt

Johanna Whitlock, 016-544 23 19

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.