Skip to main content

Ny helhetslösning för småskalig pelletstillverkning

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 14:36 CEST

Energimyndigheten stödjer Läppe Energiteknik AB med 650 000 kronor för utveckling av en komplett förädlingslina för småskalig pelletstillverkning.

Läppe Energiteknik AB har utvecklat den kompletta förädlingslinan som kommer att erbjuda lantbrukare, snickerier, hyvlerier och mindre sågverk möjligheten att producera egen pellets ur råvaror som massaved, spillvirke, flis, spån, halm men även rörflen och salix.

Istället för att köpa bränslet kan kunden tillverka egen pellets och därigenom minska antalet transporter. De transporter som ändå måste genomföras blir mer effektiva eftersom pellets har mindre volym än råvarorna. Detta ger goda förutsättningar för en ökad användning av biomassa/grön energi.

- Vårt stöd till Läppe Energiteknik AB ska bidra till att den ökade efterfrågan kan mötas av en kostnadseffektiv och miljömässigt acceptabel tillförsel av nya bränslen på en marknad som idag saknar en komplett helhetslösning för småskalig pelletsproduktion, säger Ulf Malmquist, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

VD för bolaget är Fredrik Malmberg som har lång erfarenhet av projektledning, konstruktion, mekanik samt teknikutveckling. Fredrik Malmberg har genom praktiska resultat visat sig vara en kompetent utvecklare av ny småskalig teknik för hantering och förädling av träråvaror.

Stödet, ges i form av ett villkorslån, som kommer att användas för att färdigutveckla bolagets kompletta förädlingslina och att testa och verifiera tekniken i samarbete med kunder.

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.