Skip to main content

Ny kartläggning om jämställdhet i energisektorn

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2015 10:03 CEST

Sverige har redan nått 2020 års mål för förnybar energi och förnybart i transportsektorn visar Energimyndighetens rapport Energiindikatorer. Rapporten har i år jämställdhet som tema och visar bland annat att andelen kvinnor i energibolagens styrelser har ökat sedan 2008, men än är det långt kvar till jämställdhet för många.

Varje år ger Energimyndigheten ut rapporten Energiindikatorer för att följa upp de energipolitiska målen för Sverige och EU. Rapporten visar att utvecklingen av förnybara drivmedel går snabbt och Sverige nådde redan 2012 målet om 10 procent förnybart i transportsektorn. Samma år nådde Sverige också målet om 50 procent förnybar energi i förhållande till totalt använd energi. Andelen har därefter ökat en procentenhet och var 52 procent under 2013.

– Att Sverige ligger så bra till beror på vattenkraftens höga andel av elproduktionen och vår stora användning av biobränslen inom industri, el- och fjärrvärmeproduktion, säger Annika Pers Gustafsson, handläggare vid Energimyndigheten.

Årets rapport har jämställdhet som tema. Energimyndigheten har kartlagt vilka jämställdhetsindikatorer som finns på energiområdet och valt ut några. En av dem är jämställdheten i energibolagen där det fanns en tidigare studie från 2008 att jämföra med.

– Nu ser vi att det finns fler kvinnor i energibolagens styrelser än 2008, men kvantitativ jämställdhet, alltså en representation mellan 40 och 60 procent, råder bara i 29 av 163 bolagsstyrelser, säger Annika Pers Gustafsson.

Studier som gjorts av SOM-institutet visar att attityden till vilka energislag vi vill satsa på i framtiden också skiljer sig åt. Fler kvinnor än män vill satsa på vind- och solkraft medan männen i större utsträckning vill satsa på kärn- och vågkraft.

När det gäller forskningsfinansiering kan vi konstatera att Energimyndighetens uppdrag saknar mål för jämställdhet, vilket andra forskningsfinansiärer har.

– Här kan vi själva bli bättre och hämta in kunskap från andra. Onekligen kommer ökad jämställhet på energiarenan, från forskning till näringsliv, hjälpa till i omställningen till ett hållbart energisystem, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Sveriges energipolitiska mål till 2020

  • 50 procent förnybar energi
  • 10 procent förnybar energi i transportsektorn
  • 20 procent effektivare energianvändning
  • 40 procent minskning av utsläppen av klimatgaser för den icke handlande sektorn, varav 2/3 inom Sverige

Kontaktpersoner:

Annika Pers Gustafsson: 016-544 23 08,  annika.gustafsson@energimyndigheten.se>

Anna Andersson: 016-544 22 08, anna.andersson@energimyndigheten.se

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.