Skip to main content

Ny rapport: Strukturomvandling och digitalisering slår mot klassiskt kvinnligt dominerade yrken

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2019 16:36 CEST

I en ny nationell analys av Sveriges energibransch ser man stora förändringar när det handlar om ökad akademisering och att digitaliseringen slår mot klassiska kvinnliga yrken. Rapporten är framtagen av Energy Competence Center på uppdrag av bland annat Energimyndigheten

Rapporten som är den tredje i raden visar att det går att urskilja en ökad akademisering i energisektorn. Den nya analysen visar att personer med utländsk bakgrund samt kvinnor har högre utbildning i allt större utsträckning än för tio år sedan.

- Energibranschen blir äldre och behovet av välutbildade experter märks tydligt under den tioårsperiod som vi har haft möjlighet att följa branschens omvandling och akademisering. Självklart sätter det fokus på branschens vilja och förmåga att öka sektorns allmänna rekryteringsbas i tekniska yrken och locka unga till utbildningar och jobb i branschen, säger Samuel Strömgren, projektledare hos ECC.

Digitalisering utmanar vissa yrkestitlar
Det går också att skönja signaler om att digitalisering och automatisering utmanar yrkestitlar med majoriteten kvinnliga anställda, vilket går tvärt emot branschens och politikens jämställdhetsmål. Tre av branschens 30 största yrken har majoritet kvinnor - det är kundtjänstpersonal, kontorsassistenter och ekonomiassistenter. De yrkena ingår bland de stödtjänster som börjar robotiseras just nu. I analysen går det även att se att andelen anställda i branschen har ökat med 10 procent, men trots det så är fördelningen mellan män och kvinnor densamma som för tio år sedan.

- Det är viktigt att vi fortsätter att arbeta långsiktigt och strategiskt med jämställdhetsfrågan, framförallt när det kommer till att skapa fler jämställda yrkesgrupper. Vårt projekt Qraftsamling som vi drivit under tre år har till exempel varit väldigt framgångsrikt. I våras gick vi oss också med i den internationella kampanjen Equal by 30, säger Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen.

Om rapporten
Energy Competence Center (ECC) har genomfört den senaste nationella analysen av Sveriges energibransch. Rapporten är finansierad av Energimyndigheten, Energiföretagen Sverige och Mälardalens högskola. I den nya analysen av energibranschen ingår fler än 1 000 företag med sammanlagt 68 000 anställda. Bokslutsdata följer branschens utveckling och kompetensdata följer jämställdhet, utbildningsnivå, yrkestitlar och åldersstrukturer inom branschen.

För mer information

Rapporten presenteras på ett frukostseminarium den 27 juni 2019. Läs mer här för information och anmälan.

Samuel Strömgren, projektledare, ECC, 076-107 49 44, samuel@eccsweden.se
Neval Bilici, ansvarig kompetensförsörjningsfrågor, neval.bilici@energiforetagen.se

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Från 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i EU:s alla medlemsländer. Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i vår verksamhet. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter, och vilka rättigheter du har.